Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

Μυρμηκικό οξύ (μεθανικό οξύ) (HCOOH)

Μυρμηκικό οξύ (μεθανικό οξύ) (HCOOH)

Το μυρμηκικό οξύ είναι ο απλούστερος τύπος καρβοξυλικού οξέος.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

μυρμηκικό οξύ, μεθανοϊκό οξύ, καρβοξυλικό οξύ, μονοκαρβοξυλικό οξύ, καρβοξυλική ομάδα, φορμυλομάδα, μυρμήγκι, τσουκνίδα, τσίμπημα, ασημένια δοκιμή καθρέφτη, μειωθούν οι επιπτώσεις, Acidum formicum, οξύτητα, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Οξικό οξύ (αιθανικό οξύ) (CH₃COOH)

Είναι το προϊόν του δεύτερου κύκλου οξείδωσης της αιθανόλης.

Οξικός αιθυλεστέρας (C₄H₈O₂)

Ένας από τους σημαντικότερους εστέρες, προκύπτει από την αντίδραση αιθυλικής αλκοόλης και...

Μεθανικός (ή μυρμηκικός) μεθυλεστέρας (C₂H₄O₂)

Εστέρας του μεθανικού οξέος και της μεθυλικής αλκοόλης, απαντάται στο άρωμα ορισμένων...

Βενζοϊκό οξύ (C₆H₅COOH)

Το απλούστερο από τα αρωματικά καρβοξυλικά οξέα.

Μεθάνιο (CH₄)

Το πρώτο μέλος της ομόλογης σειράς των κανονικών αλκανίων (αλκάνια γραμμικής αλυσίδας).

Μοριακές ασκήσεις 5. (Οργανικές ενώσεις οξυγόνου)

Ασκήσεις για τις οργανικές ενώσεις που περιέχουν οξυγόνο.

Added to your cart.