Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Μοριακές ασκήσεις 4. (Υδρογονάνθρακες)

Μοριακές ασκήσεις 4. (Υδρογονάνθρακες)

Ασκήσεις για την εισαγωγή στους υδρογονάνθρακες.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

μόριο, υδρογονάνθραξ, κορεσμένα, ακόρεστα, αλκανίων, αλκένιο, αλκίνιο, διένης, αρωματικός υδρογονάνθρακας, κυκλοαλκανο, ολεφινών, παραφίνη, ομόλογη σειρά, συνταγματική ισομερές, γεωμετρικό ισομερές, απλό δεσμό, πολλαπλού δεσμού, organic compound, ισομερές, Άσκηση, εξάσκηση, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, χημεία

Σχετικά έξτρα

Μοριακές ασκήσεις 3. (Ιόντα)

Ασκήσεις για την κατανόηση του σχηματισμού ιόντων.

Μοριακές ασκήσεις 5. (Οργανικές ενώσεις οξυγόνου)

Ασκήσεις για τις οργανικές ενώσεις που περιέχουν οξυγόνο.

Αλκάνια

Τα αλκάνια είναι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες που μπορούν να ταξινομηθούν σε ομόλογη σειρά.

Αιθένιο (αιθυλένιο) (C₂H₄)

Το απλούστερο αλκένιο της ομόλογης σειράς.

Κυκλοπεντάνιο (C₅H₁₀)

Μέλος της ομόλογης σειράς των κυκλοαλκανίων.

Πεντένιο (C₅H₁₀)

Υγρό δυσάρεστης οσμής, με χαμηλό σημείο βρασμού.

Πεντάνιο (C₅H₁₂)

Το πέμπτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων. Άχρωμο, εύφλεκτο υγρό.

Προπένιο (C₃H₆)

Με πολυμερισμό του παράγεται το πολυπροπυλένιο.

Εξάνιο (C₆H₁₄)

Το έκτο μέλος της ομόλογης σειράς των κανονικών αλκανίων.

1,3-βουταδιένιο (C₄H₆)

Το απλούστερο μέλος της σειράς των συζυγιακών αλκαδιενίων.

1-βουτένιο (C₄H₈)

Ένα ισομερές του βουτένιου.

2,2-διμεθυλοπροπάνιο (C₅H₁₂)

Άχρωμο αέριο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο στην φασματοσκοπία NMR.

2-μεθυλοβουτάνιο (C₅H₁₂)

Ένα ισομερές του πεντανίου, που χρησιμοποιείται και ως διαλυτικό.

2-μεθυλο-1-βουτένιο (C₅H₁₀)

Ένα από τα ισομερή των πεντένιων.

2-methylpropane (C₄H₁₀)

Ένα ισομερές του βουτανίου, είναι άχρωμο καύσιμο αέριο.

Κυκλοεξάνιο (C₆H₁₂)

Άχρωμο υγρό, που δεν διαλύεται στο νερό, παρά μόνο σε οργανικούς διαλύτες.

Added to your cart.