Η μίτωση είναι η διαδικασία κατά την οποία το κύτταρο διαιρείται χωρίς να αλλάζει ο αριθμός των χρωμοσωμάτων.

Added to your cart.