Κυκλώνες και αντικυκλώνες της εύκρατης ζώνης

Οι κυκλώνες είναι μεγάλες περιστρεφόμενες μάζες αέρα διαμέτρου εκατοντάδων χιλιομέτρων, που περιλαμβάνουν σχηματισμό σύννεφων και βροχής.

Σχετικά έξτρα

El Niño

Az El Niño jelensége szinte az egész Föld éghajlatára hatással van.

On the track of the rain Savannahs

A szavannák növény- és állatvilága az éghajlathoz alkalmazkodik.

Καρστικοποίηση

Η χημική αποσάθρωση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων, με την σύμπραξη...

Γήινοι ή πετρώδεις πλανήτες

Ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη και ο Άρης δημιουργήθηκαν με παρόμοιο...

The River System of the Amazon

A Föld legbővizűbb folyama, az Amazonas és vízgyűjtő területének...

Η θεωρία της κίνησης των ηπείρων

Από παλιά προσπάθησαν οι επιστήμονες να εξηγήσουν γιατί οι...

The Formation of the Atacama

Az Atacama Földünk legszárazabb és legmagasabban fekvő sivatagai...

Afrika - The geological anatomy of a continent

Az afrikai kontinens földtani formálódása és földrajzi felosztása.

Added to your cart.