Κυκλώνες και αντικυκλώνες της εύκρατης ζώνης

Οι κυκλώνες είναι μεγάλες περιστρεφόμενες μάζες αέρα διαμέτρου εκατοντάδων χιλιομέτρων, που περιλαμβάνουν σχηματισμό σύννεφων και βροχής.

Σχετικά έξτρα

On the track of the rain Savannahs

A szavannák növény- és állatvilága az éghajlathoz alkalmazkodik.

Ο κύκλος του νερού

Το νερό του πλανήτη μας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και αλλαγή...

The Equatorial Climate

Az egyenlítői éghajlat sajátosságainak bemutatása.

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának...

Γραμμή χιονιού

Μετά από κάποιο υψόμετρο, το χιόνι δεν λιώνει και διατηρείται...

From the Sahara to Amazonia

A szaharai porral érkező tápanyagok nélkülözhetetlenek az Amazonas...

Αέριοι πλανήτες

Οι εξωτερικοί πλανήτες του ηλιακού συστήματος (Δίας, Κρόνος,...

Ορυκτά

Τα πετρώματα αποτελούνται από ορυκτά. Τα ορυκτά πολλές φορές...

Added to your cart.