Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

Κεριά και καύση

Κεριά και καύση

Τα κεριά χρησιμοποιούνταν για τον φωτισμό ήδη από τα αρχαία χρόνια.

Φυσική

Λέξεις/κλειδιά

Κερί, Θερμότητα καύσης, καύση με φλόγα, πλάσμα, καπναέριο, θερμοδυναμική, Γρήγορο, φυτίλι, κερί, μέτωπο φλόγας, φλόγα, απελευθέρωση θερμικής ενέγειας, οξυγόνο, υδρογόνο, λιθάνθρακας, διοξείδιο του άνθρακα, υδρατμών, Αντίδραση, φυσική

Σχετικά έξτρα

Αντίδραση υδρογόνου και οξυγόνου

Το μείγμα υδρογόνου και οξυγόνου είναι ένα εκρηκτικό μείγμα όταν αναφλεγεί.

Πυροσβεστική

Τα κινούμενα γραφικά μας παρουσιάζουν πώς είναι εξοπλισμένο το πυροσβεστικό όχημα.

Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) (μέσο επίπεδο)

Άχρωμο, άοσμο αέριο, πυκνότερο από τον αέρα. Είναι απαραίτητο για την φωτοσύνθεση στα φυτά.

Νερό (ύδωρ) (H₂O)

Το νερό είναι η πολύ σταθερή χημική ένωση του υδρογόνου και του οξυγόνου, και είναι...

Οξυγόνο (O₂) (μέσο επίπεδο)

Ένα από τα πιο συνηθισμένα στοιχεία στην Γη, που είναι αναντικατάστατο για την ζωή.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface...

Φάσεις υλικών

Η αλλαγή φάσης παρατηρείται μεταξύ της στερεάς, της υγρής και της αέριας μορφής (φάσης)...

Added to your cart.