Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Φωσφορικό οξύ (H₃PO₄)

Φωσφορικό οξύ (H₃PO₄)

Χρησιμοποιείται ως συστατικό σε αναψυκτικά, και ως καθαριστικό αλάτων και σκουριάς.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

φωσφορικό οξύ, οξύ, οξύτητα, τρισθενές οξύ, αναψυκτικό, φωσφορικά, απομάκρυνση κλίμακας, ανόργανος, χημεία

Σχετικά έξτρα

Ο κύκλος του φωσφόρου

Ο φώσφορος είναι σημαντικό στοιχείο για τους ζωντανούς οργανισμούς και βρίσκεται σε...

Φωσφορικό ιόν (PO₄³⁻)

Πολυατομικό ιόν που προκύπτει όταν από το μόριο του φωσφορικού οξέος απελευθερωθούν πρωτόνια.

Λευκός φώσφορος (P₄)

Μία από τις αλλότροπες μορφές του φωσφόρου.

Ερυθρός φώσφορος

Μία αλλότροπη μορφή του φωσφόρου.

Συνένζυμο Α

Ένα συνένζυμο που προμηθεύει ακετυλομάδες σε ορισμένες βιοχημικές αντιδράσεις.

Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P₂O₅)

Χημική ένωση που σχηματίζεται ως λευκός καπνός με την καύση του φωσφόρου.

ADP, ATP

Η ATP είναι η κύρια πηγή ενέργειας για τα κύτταρα.

DNA

Φορέας του γενετικού κώδικα των κυττάρων.

NAD, NADP, NADPH

Το NAD είναι συνένζυμο χρήσιμο κυρίως στην βιοαποδόμηση (καταβολικός μεταβολισμός), ενώ...

RNA

Πολυνουκλεοτίδιο που συντίθεται από φωσφορικό οξύ, ριβόζη και αζωτούχες βάσεις (κυτοσίνη,...

Τριχλωριούχος φώσφορος (PCl₃)

Άχρωμο υγρό που σχηματίζει πυκνή νέφωση όταν βρεθεί σε υγρό ατμοσφαιρικό αέρα.

Added to your cart.