Ειδώλια της Αφροδίτης

Αυτά τα παλαιολιθικά ειδώλια προφανώς συμβόλιζαν την γονιμότητα και την ευφορία.

Added to your cart.