Ειδώλια της Αφροδίτης

Αυτά τα παλαιολιθικά ειδώλια πιθανώς συμβόλιζαν την γονιμότητα και την ευφορία.

Σχετικά έξτρα

Prehistoric artists

Travel back in time and explore the beginnings of art, familiarise...

Added to your cart.