Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Δομή προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων

Δομή προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων

Υπάρχουν δύο τύποι κυττάρων: τα προκαρυωτικά και τα ευκαρυωτικά.

Βιολογία

Keywords

Κύτταρο, πυρήνας, βακτήριο, μαστίγιο, cilium, κυτταρικό τοίχωμα, plasmid, πυρηνική μεμβράνη, κυτταροσκελετός, ενδοπλασματικό δίκτυο, πολυσακχαρίτη, πεπτίδιο, DNA, χρωμόσωμα

Σχετικά έξτρα

Scenes

Μέγεθος

 • προκαρυωτικό κύτταρο
 • μέγεθος: 0,1-10,0 μm
 • ευκαρυωτικό κύτταρο
 • μέγεθος: 10-100 µm

Κάθε ζωντανός οργανισμός στη Γη αποτελείται από ένα ή περισσότερα κύτταρα. Με βάση τη κυτταρική δομή τους, οι οργανισμοί ταξινομούνται σε προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς.

Οι προκαρυώτες είναι μονοκύτταροι οργανισμοί που στερούνται κυτταρικού πυρήνα, ενώ τα κύτταρα των ευκαρυωτικών έχουν έναν πυρήνα με μεμβράνη.

Τα προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα διαφέρουν από πολλές απόψεις. Τέτοιες διαφορές είναι το μέγεθος και η δομή τους: τα προκαρυωτικά κύτταρα είναι περίπου δέκα φορές μικρότερα και πολύ απλούστερα στη δομή από τα ευκαρυωτικά κύτταρα.

Προκαρυωτικό κύτταρο

 • προκαρυωτικό κύτταρο
 • κυτταρικό τοίχωμα
 • κυτταρική μεμβράνη
 • κυτταρόπλασμα
 • DNA
 • πλασμίδιο
 • βλεφαρίδα
 • μαστίγιο
 • τριχίδιο

Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων αποτελείται από ένα μόνο κυκλικό χρωμόσωμα το οποίο δεν διαχωρίζεται από το υπόλοιπο του κυττάρου από μια πυρηνική μεμβράνη.

Τα απλά κύτταρα αυτά δεν έχουν ούτε οργανίδια που να συνδέονταν με μεμβράνη ούτε κυτταροσκελετούς. Το κυτταρόπλασμα περιβάλλεται από μια κυτταρική μεμβράνη, η οποία καλύπτεται από ένα πεπτιδικό κυτταρικό τοίχωμα, που προστατεύει τα κύτταρα εσωτερικά. Τα προκαρυωτικά κύτταρα μπορεί να έχουν ένα ή περισσότερα προσαρτήματα που εκτείνονται από την επιφάνεια τους, όπως βλεφαρίδες, μαστίγια ή τριχίδια.

Τα Βακτήρια (πρώην: Eubacteria) και τα Αρχαία είναι οι δύο κύριες ομάδες προκαρυωτών.

Ευκαριωτικό κύτταρο

 • ευκαρυωτικό κύτταρο
 • πυρήνας
 • μιτοχόνδριο
 • κυτταρική μεμβράνη
 • κυτταρόπλασμα
 • ενδοπλασματικό δίκτυο
 • συσκευή Golgi
 • κυστίδια
 • κυτταροσκελετός

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα έχουν πραγματικούς πυρήνες, δηλαδή το γενετικό υλικό περικλείεται από μια μεμβράνη. Ο πυρήνας περιέχει αρκετά γραμμικά χρωμοσώματα.
Περιέχουν επίσης οργανίδια που συνδέονται με μεμβράνη. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι οι χλωροπλάστες (στα φυτικά κύτταρα μόνο) και τα μιτοχόνδρια.

Το ενδοπλασματικό δίκτυο, συνδεδεμένο με τον πυρήνα του κυττάρου, παίζει επίσης σημαντικό ρόλο: εδώ συμβαίνει η πρωτεϊνική σύνθεση.

Το κυτταρόπλασμα των ευκαρυωτών περιβάλλεται από κυτταρική μεμβράνη, αλλά μόνο τα κύτταρα φυτών και μυκήτων έχουν κυτταρικά τοιχώματα.

Οι ευκαρυώτες έχουν τέσσερις υποκατηγορίες: μονοκύτταρα ευκαρυωτικά (πρωτόζωα), μύκητες, φυτά και ζώα.

Σχετικά έξτρα

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria...

Added to your cart.