Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Δομή προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων

Δομή προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων

Υπάρχουν δύο τύποι κυττάρων: τα προκαρυωτικά και τα ευκαρυωτικά.

Βιολογία

Λέξεις/κλειδιά

Κύτταρο, πυρήνας, βακτήριο, μαστίγιο, cilium, κυτταρικό τοίχωμα, plasmid, πυρηνική μεμβράνη, κυτταροσκελετός, ενδοπλασματικό δίκτυο, πολυσακχαρίτη, πεπτίδιο, DNA, χρωμόσωμα

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Μέγεθος

 • προκαρυωτικό κύτταρο
 • μέγεθος: 0,1-10,0 μm
 • ευκαρυωτικό κύτταρο
 • μέγεθος: 10-100 µm

Κάθε ζωντανός οργανισμός στη Γη αποτελείται από ένα ή περισσότερα κύτταρα. Με βάση τη κυτταρική δομή τους, οι οργανισμοί ταξινομούνται σε προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς.

Οι προκαρυώτες είναι μονοκύτταροι οργανισμοί που στερούνται κυτταρικού πυρήνα, ενώ τα κύτταρα των ευκαρυωτικών έχουν έναν πυρήνα με μεμβράνη.

Τα προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα διαφέρουν από πολλές απόψεις. Τέτοιες διαφορές είναι το μέγεθος και η δομή τους: τα προκαρυωτικά κύτταρα είναι περίπου δέκα φορές μικρότερα και πολύ απλούστερα στη δομή από τα ευκαρυωτικά κύτταρα.

Προκαρυωτικό κύτταρο

 • προκαρυωτικό κύτταρο
 • κυτταρικό τοίχωμα - Με βάση τον τύπο των κυτταρικών τοιχωμάτων τους, τα βακτηρίδια είναι είτε αρνητικά είτε θετικά κατά Gram. Η βάση της διαφοροποίησης είναι ότι η χρώση Gram φέρνει διαφορετικά αποτελέσματα στα κυτταρικά τοιχώματα των διαφόρων τύπων βακτηριδίων λόγω της διαφορετικής δομής τους. Τα θετικά κατά Gram βακτήρια διατηρούν τη χρωστική ουσία, ενώ τα αρνητικά όχι.
 • κυτταρική μεμβράνη - Ένα διπλό στρώμα λιπιδίων.
 • κυτταρόπλασμα
 • DNA - Το DNA των βακτηρίων σχηματίζει έναν κλειστό βρόχο και δεν περιβάλλεται από πυρηνική μεμβράνη, τα βακτηρίδια είναι επομένως προκαρυωτικά κύτταρα («πριν τον πυρήνα»). Στα κύτταρα ευκαρυωτικών οργανισμών, ωστόσο, το DNA δεν σχηματίζει κλειστό βρόχο και περιβάλλεται από μεμβράνη. Οι άνθρωποι αποτελούνται από ευκαρυωτικά κύτταρα.
 • πλασμίδιο - Ένα μικρό μόριο DΝΑ που είναι φυσικά διαχωρισμένο από το χρωμοσωμικό DΝΑ και μπορεί να αντιγραφεί ανεξάρτητα. Συχνά απαντάται στα βακτήρια ως κυκλικά μόρια DΝΑ.
 • βλεφαρίδα - Μια λεπτή, σωληνωτή πρωτεϊνική δομή. Ορισμένα κύτταρα έχουν μερικές εκατοντάδες βλεφαρίδες. Η κύρια λειτουργία τους είναι η προσκόλληση σε στερεές επιφάνειες ή σε άλλα κύτταρα. Μερικοί τύποι βλεφαρίδων βοηθούν επίσης στη μετακίνηση.
 • μαστίγιο - Μια μακρά πρωτεϊνική δομή που εξυπηρετεί τη μετακίνηση του βακτηρίου.
 • τριχίδιο - Προσάρτημα ορισμένων Gram-αρνητικών βακτήριων, πιο μακρύ από μια βλεφαρίδα. Εξυπηρετούν τη βακτηριακή σύζευξη, δηλαδή την σύνδεση δύο βακτηρίων για τη μεταφορά πλασμιδίων.

Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων αποτελείται από ένα μόνο κυκλικό χρωμόσωμα το οποίο δεν διαχωρίζεται από το υπόλοιπο του κυττάρου από μια πυρηνική μεμβράνη.

Τα απλά κύτταρα αυτά δεν έχουν ούτε οργανίδια που να συνδέονταν με μεμβράνη ούτε κυτταροσκελετούς. Το κυτταρόπλασμα περιβάλλεται από μια κυτταρική μεμβράνη, η οποία καλύπτεται από ένα πεπτιδικό κυτταρικό τοίχωμα, που προστατεύει τα κύτταρα εσωτερικά. Τα προκαρυωτικά κύτταρα μπορεί να έχουν ένα ή περισσότερα προσαρτήματα που εκτείνονται από την επιφάνεια τους, όπως βλεφαρίδες, μαστίγια ή τριχίδια.

Τα Βακτήρια (πρώην: Eubacteria) και τα Αρχαία είναι οι δύο κύριες ομάδες προκαρυωτών.

Ευκαριωτικό κύτταρο

 • ευκαρυωτικό κύτταρο
 • πυρήνας - Περιέχει χρωματίνη, το σύμπλεγμα DNA και πρωτεϊνών. Τα κύτταρα των ζώων, των φυτών και των μυκήτων είναι ευκαρυωτικά, δηλαδή περιέχουν έναν πυρήνα που περικλείεται από μια μεμβράνη. Οι προκαρυώτες (βακτηρίδια) δεν έχουν μεμβράνη, το DNA τους βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα.
 • μιτοχόνδριο - Ο «πυρηνικός σταθμός» του κυττάρου: παράγει ΑΤΡ διασπώντας οργανικά μόρια. Το ΑΤΡ είναι το κύριο μόριο μεταφοράς ενέργειας στο κύτταρο.
 • κυτταρική μεμβράνη - Μία λιπιδική μεμβράνη που περικλείει το κύτταρο.
 • κυτταρόπλασμα
 • ενδοπλασματικό δίκτυο - Ένα πολύπλοκο, διασυνδεδεμένο δίκτυο μεμβρανών μέσα στο κύτταρο. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση και την επεξεργασία πρωτεϊνών, τη σύνθεση των λιπιδίων και τη διάσπαση ορισμένων ουσιών.
 • συσκευή Golgi - Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία πρωτεϊνών.
 • κυστίδια - Οι ουσίες μέσα στο κύτταρο μεταφέρονται «τυλιγμένες» σε κυστίδια (φυσαλίδες μεμβράνης). Ένας τύπος κυστιδίου είναι το λυσοσώμα, στο οποίο χωνεύονται ορισμένες ουσίες και καταστρέφονται τα απόβλητα
 • κυτταροσκελετός - Παίζει σημαντικό ρόλο στην τοποθέτηση και την κίνηση κυστιδίων και οργανιδίων και προσδίδει δομή και σχήμα στα ζωικά κύτταρα, τα οποία δεν έχουν κυτταρικούς τοίχους.

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα έχουν πραγματικούς πυρήνες, δηλαδή το γενετικό υλικό περικλείεται από μια μεμβράνη. Ο πυρήνας περιέχει αρκετά γραμμικά χρωμοσώματα.
Περιέχουν επίσης οργανίδια που συνδέονται με μεμβράνη. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι οι χλωροπλάστες (στα φυτικά κύτταρα μόνο) και τα μιτοχόνδρια.

Το ενδοπλασματικό δίκτυο, συνδεδεμένο με τον πυρήνα του κυττάρου, παίζει επίσης σημαντικό ρόλο: εδώ συμβαίνει η πρωτεϊνική σύνθεση.

Το κυτταρόπλασμα των ευκαρυωτών περιβάλλεται από κυτταρική μεμβράνη, αλλά μόνο τα κύτταρα φυτών και μυκήτων έχουν κυτταρικά τοιχώματα.

Οι ευκαρυώτες έχουν τέσσερις υποκατηγορίες: μονοκύτταρα ευκαρυωτικά (πρωτόζωα), μύκητες, φυτά και ζώα.

Σχετικά έξτρα

Βακτήρια (κόκκοι, ράβδοι, σπείρες)

Τα βακτήρια μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε ανάλογα με την μορφή τους.

Ζωικά και φυτικά κύτταρα, κυτταρικά οργανίδια

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα περιέχουν πολλά οργανίδια.

Παραμήκιο

Μονοκύτταρος ευκαρυωτικός οργανισμός, πολύ διαδεδομένος στα γλυκά νερά.

Ευγλήνη

Μονοκύτταρος ευκαρυωτικός οργανισμός που διαθέτει μαστίγιο και ζει σε γλυκά νερά. Μπορεί...

Αμοιβάδα πρωτεύς

Κοινό πρωτόζωο των γλυκών νερών, μονοκύτταρο και ετερότροφο, με συνεχώς μεταβαλλόμενο σχήμα.

Επιδημία πανώλης (Ευρώπη, 1347–1353)

Το βακτήριο της βουβωνικής πανώλης προκάλεσε έναν από τους καταστροφικότερους λοιμούς της...

DNA

Φορέας του γενετικού κώδικα των κυττάρων.

Added to your cart.