Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

Δίκτυο ύδρευσης

Το σύστημα του δικτύου ύδρευσης εξασφαλίζει την ποιότητα του πόσιμου νερού για τους καταναλωτές.

Γεωγραφία

Λέξεις/κλειδιά

σύστημα υδροδότησης, πόσιμο νερό, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δίκτυο ύδρευσης, άντληση νερού, διανομής νερού, κατανάλωση νερού, τον καθαρισμό του νερού, δεξαμενή, υδραγωγείο, νερό, καταναλωτές, και (αντίβαρο-lift), αντλία αναρρόφησης, το νερό της βρύσης, νερό βρύσης, υπόγεια νερά, τεχνική, επιχειρηματικές υπηρεσίες, υπηρεσία, γεωγραφία

Σχετικά έξτρα

Ο κύκλος του νερού

Το νερό του πλανήτη μας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και αλλαγή μορφής. Αυτό γίνεται με την...

Αντλίες θετικής εκτόπισης

Οι αντλίες θετικής εκτόπισης με έμβολο είναι από τις πιο απλές αντλίες αναρρόφησης νερού.

Ρύπανση των υδάτων

Οι βασικές πηγές της ρύπανσης των υδάτων προέρχονται από τις αστικές περιοχές, την...

Υπόγεια ύδατα

Τα υπόγεια ύδατα μπορεί να βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, σε υπόγειους...

Υποχλωριώδες ιόν (OCl⁻)

Υποχλωριώδη ανιόντα σχηματίζονται κατά την χλωρίωση του νερού, που γίνεται με σκοπό την...

Added to your cart.