Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

D-ριβόζη (C₅H₁₀O₅)

D-ριβόζη (C₅H₁₀O₅)

Είναι ένας τύπος ριβόζης ανοιχτής αλυσίδας, και απαντάται στα νουκλεϊκά οξέα, στα συνένζυμα, στα νουκλεοτίδια και τα νουκλεοσίδια.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

D-ριβόζη, μονοσακχαρίτης, υδατάνθρακας, ζάχαρη, απλή ζάχαρη, αλδόσης, αλδοπεντόζη, πεντόζη, ανοιχτή αλυσίδα, νουκλεϊκό οξύ, RNA, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Βήτα-D-ριβόζη (C₅H₁₀O₅)

Μιά κρυσταλλική ουσία που απαντάται ως συστατικό των νουκλεϊκών οξέων, των νουκλεοτιδίων,...

RNA

Πολυνουκλεοτίδιο που συντίθεται από φωσφορικό οξύ, ριβόζη και αζωτούχες βάσεις (κυτοσίνη,...

2-δεοξύ-βήτα-D-ριβόζη (C₅H₁₀O₄)

Συστατικό στοιχείο του DNA, που περιέχει μια ομάδα υδροξυλίου λιγότερο, σε σχέση με την...

ADP, ATP

Η ATP είναι η κύρια πηγή ενέργειας για τα κύτταρα.

NAD, NADP, NADPH

Το NAD είναι συνένζυμο χρήσιμο κυρίως στην βιοαποδόμηση (καταβολικός μεταβολισμός), ενώ...

Μοριακές ασκήσεις 6. (Υδατάνθρακες)

Ασκήσεις για τα μονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, πολυσακχαρίτες

Added to your cart.