Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Αιθάνιο (C₂H₆)

Αιθάνιο (C₂H₆)

Το δεύτερο μέλος της ομόλογης σειράς των κανονικών (γραμμικής αλυσίδας) αλκανίων.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

αιθάνιο, μόριο αιθάνιο, κορεσμένου υδρογονάνθρακα, αλκανίων, παραφίνη, ομόλογη σειρά, διαμόρφωση, έκλειψη διαμόρφωση, κλιμακωτή διαμόρφωση, κανονική αλυσίδα, κορεσμένο δεσμό, φυσικό αέριο, ανοιχτή αλυσίδα, θέρμανση, στερεοισομερεία, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Αλκάνια

Τα αλκάνια είναι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες που μπορούν να ταξινομηθούν σε ομόλογη σειρά.

Ασετυλίνη (αιθίνιο) (C₂H₂)

Το πρώτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκινίων (υδρογονάνθρακες).

Αιθένιο (αιθυλένιο) (C₂H₄)

Το απλούστερο αλκένιο της ομόλογης σειράς.

Αιθάνιο και διαμορφώσεις του

Το μόριο του αιθανίου μπορεί να πάρει εκλειπτική διαμόρφωση ή, την περισσότερο σταθερή,...

Αιθανόλη (αιθυλική αλκοόλη) (C₂H₅OH)

Το γνωστό κοινό οινόπνευμα, που έχει και πολλές χρήσεις στην βιομηχανία τροφίμων.

Οξικό οξύ (αιθανικό οξύ) (CH₃COOH)

Είναι το προϊόν του δεύτερου κύκλου οξείδωσης της αιθανόλης.

Ακεταμίδη (αιθαναμίδη) (C₂H₅NO)

Αοσμη ουσία, λευκού χρώματος, κρυσταλλικής μορφής.

Ακεταλδεϋδη (αιθανάλη) (CH₃CHO)

Είναι μια αλδεϋδη που έχει σημαντικό ρόλο στην βιομηχανία, ως υποπροϊόν και ως πρώτη ύλη.

Οξικός αιθυλεστέρας (C₄H₈O₂)

Ένας από τους σημαντικότερους εστέρες, προκύπτει από την αντίδραση αιθυλικής αλκοόλης και...

Βενζόλιο (C₆H₆)

Το βενζόλιο είναι η απλούστερη αρωματική ένωση.

Βουτάνιο (C₄H₁₀)

Το τέταρτο μέλος στην ομόλογη σειρά των αλκανίων.

N-μεθυλαιθαναμίδη (C₃H₇NO)

Ουσία με στερεή, κρυσταλλική μορφή.

Πεντάνιο (C₅H₁₂)

Το πέμπτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων. Άχρωμο, εύφλεκτο υγρό.

Προπάνιο (C₃H₈)

Το τρίτο μέλος της ομόλογης σειράς των κανονικών (γραμμικών) αλκανίων.

Εξάνιο (C₆H₁₄)

Το έκτο μέλος της ομόλογης σειράς των κανονικών αλκανίων.

Added to your cart.