Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

2-Ζ-βουτένιο (C₄H₈)

2-Ζ-βουτένιο (C₄H₈)

Στερεοϊσομές του 2-Ε-βουτένιου, άχρωμο αέριο, πυκνότερο του αέρα.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

Cis-2-βουτένιο, βουτένιο, γεωμετρική ισομέρεια, αλκένιο, ολεφινών, ακόρεστο υδρογονάνθρακα, συνταγματική ισομερές, ισομερές, πρόσθεση, πολυμερισμός, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

2-Ε-βουτένιο (C₄H₈)

Στερεοϊσομές του 2-Ζ-βουτένιου, άχρωμο αέριο, πυκνότερο του αέρα.

Βουτάνιο (C₄H₁₀)

Το τέταρτο μέλος στην ομόλογη σειρά των αλκανίων.

Ζ-πεντένιο-2

Ένα ισομερές του πεντένιου.

1,3-βουταδιένιο (C₄H₆)

Το απλούστερο μέλος της σειράς των συζυγιακών αλκαδιενίων.

1-βουτένιο (C₄H₈)

Ένα ισομερές του βουτένιου.

Οπτική ισομέρεια

Τα ζεύγη των ασύμμετρων μορίων είναι κατοπτρικά είδωλα, το ένα του άλλου, και δεν...

Ισοπρένιο (2-μεθυλο-1,3-βουταδιένιο) (C₅H₈)

Με τον πολυμερισμό του παράγεται το συνθετικό καουτσούκ.

Ε-πεντένιο-2

Ένα ισομερές των πεντενίων.

Added to your cart.