Το έδαφος

Έδαφος είναι το ανώτατο στρώμα του φλοιού της Γης που αποτελείται από χαλαρά υλικά, κατάλληλα για την χλωρίδα.

Σχετικά έξτρα

Το Γρηγοριανό ημερολόγιο

Δημιουργήθηκε σχεδόν πριν από 500 χρόνια, με τροποποίηση του...

Κεραυνοί

Ο κεραυνός είναι μια ηλεκτρική εκκένωση στην ατμόσφαιρα, που...

Καιρός και κλίμα

Κλίμα είναι τα γενικά μετεωρολογικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής...

Εξωγενείς γεωλογικές δυνάμεις

Εξωγενείς και ενδογενείς δυνάμεις διαμόρφωσαν την επιφάνεια της...

Ηλιακή ακτινοβολία

Η ηλιακή ακτινοβολία μεταδίδεται χωρίς δυσκολία στο διάστημα, όμως...

Africa – The Climatic Anatomy of a Continent

Az afrikai kontinens vízszintes és függőleges éghajlati...

Το κλίμα της τάιγκα

Ένα από τα πιο ακραία κλίματα στην Γη, που εμφανίζεται μόνο σε...

Where all water disappears The Desert

Földünk felszínének egyhetedét elfoglaló sivatagok kialakulása,...

Added to your cart.