Το έδαφος

Έδαφος είναι το ανώτατο στρώμα του φλοιού της Γης που αποτελείται από χαλαρά υλικά, κατάλληλα για την χλωρίδα.

Σχετικά έξτρα

Εξωγενείς γεωλογικές δυνάμεις

Εξωγενείς και ενδογενείς δυνάμεις διαμόρφωσαν την επιφάνεια της...

Where all water disappears The Desert

Földünk felszínének egyhetedét elfoglaló sivatagok kialakulása,...

Θερμικό ισοζύγιο της Γης

Η ηλιακή ακτινοβολία, η γωνία κλίσης της ηλιακής ακτινοβολίας στο...

Η θεωρία της κίνησης των ηπείρων

Από παλιά προσπάθησαν οι επιστήμονες να εξηγήσουν γιατί οι...

Let's watch the auroras!

Let's find out interesting facts about the flora and fauna of...

The River System of the Amazon

A Föld legbővizűbb folyama, az Amazonas és vízgyűjtő területének...

Διαδικασία ανθρακοποίησης

Το ακόλουθο βίντεο παρουσιάζει τις διάφορες φάσεις της ανθρακοποίησης.

Τύποι λιμνών

Τα στάσιμα νερά εμφανίζονται με διάφορους τρόπους και μορφές πάνω...

Added to your cart.