Το Γρηγοριανό ημερολόγιο

Δημιουργήθηκε σχεδόν πριν από 500 χρόνια, με τροποποίηση του Ιουλιανού ημερολογίου. Σήμερα είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο.

Σχετικά έξτρα

The giants of the Solar System

This lesson introduces you to the outer planets of the Solar...

El Niño

Az El Niño jelensége szinte az egész Föld éghajlatára hatással van.

Αέριοι πλανήτες

Οι εξωτερικοί πλανήτες του ηλιακού συστήματος (Δίας, Κρόνος,...

The lungs of the Earth Tropical Rainforests

A trópusi esőerdőkre bolygónk légkörének védelme miatt is...

From the Sahara to Amazonia

A szaharai porral érkező tápanyagok nélkülözhetetlenek az Amazonas...

Mineral or rock?

In this lesson you will learn more about minerals and rocks.

The Baikal fault line

A Bajkál-árok hasadékában találjuk Földünk legmélyebb tavát.

Πρόγνωση καιρού

Με την βοήθεια των μετεωρολογικών οργάνων μέτρησης, μπορούμε...

Added to your cart.