Το Γρηγοριανό ημερολόγιο

Δημιουργήθηκε σχεδόν πριν από 500 χρόνια, με τροποποίηση του Ιουλιανού ημερολογίου. Σήμερα είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο.

Σχετικά έξτρα

Γραμμή χιονιού

Μετά από κάποιο υψόμετρο, το χιόνι δεν λιώνει και διατηρείται...

Η αφρικανική σαβάνα

Η μεγαλύτερη ενιαία σαβάνα της Γης βρίσκεται στην Αφρική. Αποτελεί...

Η θεωρία της κίνησης των ηπείρων

Από παλιά προσπάθησαν οι επιστήμονες να εξηγήσουν γιατί οι...

Where all water disappears The Desert

Földünk felszínének egyhetedét elfoglaló sivatagok kialakulása,...

Φυσικό αέριο και πετρέλαιο

Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο είναι σήμερα πολύ σημαντικές...

Afrika - The geological anatomy of a continent

Az afrikai kontinens földtani formálódása és földrajzi felosztása.

Let's watch the auroras!

Let's find out interesting facts about the flora and fauna of...

Μορφοδυναμική των ακτών

Ο κυματισμός μπορεί να προκαλέσει τεράστιες μεταβολές σε ορισμένες...

Added to your cart.