Συντονισμένο καλαμάκι

Με την βοήθεια της συντονισμένης ταλάντωσης μπορούμε να κινήσουμε το καλαμάκι χωρίς να το αγγίξουμε.

Σχετικά έξτρα

Μαγική αλυσίδα

Εντυπωσιακό πείραμα με κρίκους αλυσίδας.

Αναζωπύρωση κεριού

Μπορεί να ανάψει πάλι το κερί χωρίς να πλησιάσει η φωτιά του σπίρτου;

Sound waves all around us • Part 1

This lesson is about the sound waves surrounding us.

Εκκρεμές δευτερολέπτων

Με την βοήθεια ενός εκκρεμούς, μπορούμε να μετρήσουμε το χρόνο με...

The Doppler effect

This lesson helps to understand the Doppler effect.

Υπέρβαση της ταχύτητας του ήχου

Τι είναι η ταχύτητα του ήχου; Τι παρατηρούμε όταν ένα σώμα...

Pitch and frequency, Part II

Experience the relationship between pitch and frequency through...

Έξυπνος δάσκαλος καράτε

Μπορούμε να σπάσουμε ένα ξυλάκι με το βάρος μόνο μερικών φύλλων...

Added to your cart.