Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

Παραγωγή αιθενίου, αντίδραση με βρωμιούχο ύδωρ (παρατήρηση)

Παραγωγή αιθενίου, αντίδραση με βρωμιούχο ύδωρ (παρατήρηση)

Το αιθένιο που παράγεται με την θέρμανση πολυαιθυλενίου, αποχρωματίζει το βρωμιούχο ύδωρ.

01:40

Χημεία

Keywords

αιθένιο, αιθυλένιο, βρώμιο νερό, βρώμιο, διβρωμοαιθάνιο, πολυαιθυλένιο, πρόσθεση, αλκένια, ολεφινών, διπλό δεσμό, ακόρεστη ένωση, απόδοση θερμότητας, θέρμανση, πολυμερισμός, μοριακή ένωση, δοκιμαστικός σωλήνας, Καυστήρα Bunsen, πείραμα, χημική αντίδραση, χημεία

Σχετικά έξτρα

Σχετικά έξτρα

Βουτάνιο (C₄H₁₀)

Το τέταρτο μέλος στην ομόλογη σειρά των αλκανίων.

Αλκάνια

Τα αλκάνια είναι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες που μπορούν να...

Προπένιο (C₃H₆)

Με πολυμερισμό του παράγεται το πολυπροπυλένιο.

1-βουτανόλη (C₄H₁₀O)

Αλκοόλη με τέσσερα άτομα άνθρακα που χρησιμοποιείται ως καύσιμο,...

Χλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθύλιο) (CH₃Cl)

Προκύπτει με την χλωρίωση του μεθανίου υπό την επίδραση θερμότητας...

Διαμάντι

Αλλότροπη μορφή του καθαρού άνθρακα. Είναι το σκληρότερο φυσικό υλικό.

Μυρμηκικό οξύ (μεθανικό οξύ) (HCOOH)

Το μυρμηκικό οξύ είναι ο απλούστερος τύπος καρβοξυλικού οξέος.

Φορμαμίδη (μεθαναμίδη) (HCONH₂)

Υγρό άχρωμο, ελαφρώς ιξώδες, υγροσκοπικό, που χρησιμοποιείται για...

Added to your cart.