Τα πετρώματα αποτελούνται από ορυκτά. Τα ορυκτά πολλές φορές απαντώνται στην καθαρή μορφή τους.

Σχετικά έξτρα

The Baikal fault line

A Bajkál-árok hasadékában találjuk Földünk legmélyebb tavát.

Γραμμή χιονιού

Μετά από κάποιο υψόμετρο, το χιόνι δεν λιώνει και διατηρείται...

How does soil form?

This lesson presents soil formation, the components of soil, and...

Μια Πομπηία αρχαίας ζωής

Στην Κεντρική Ευρώπη, συγκεκριμένα στην βόρεια Ουγγαρία, βρίσκεται...

Εξωγενείς γεωλογικές δυνάμεις

Εξωγενείς και ενδογενείς δυνάμεις διαμόρφωσαν την επιφάνεια της...

Εξαφάνιση των λιμνών

Στην κλίμακα της γεωλογικής εξέλιξης, οι λίμνες έχουν σχετικά...

The Equatorial Climate

Az egyenlítői éghajlat sajátosságainak bemutatása.

Καιρός και κλίμα

Κλίμα είναι τα γενικά μετεωρολογικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής...

Added to your cart.