Οξείδωση αλκοόλης

Εξετάζουμε το χρώμα ενός χάλκινου σύρματος, υπό την επίδραση θερμότητας και ατμών αιθανόλης.

Σχετικά έξτρα

D-ριβόζη (C₅H₁₀O₅)

Είναι ένας τύπος ριβόζης ανοιχτής αλυσίδας, και απαντάται στα...

Προπάνιο (C₃H₈)

Το τρίτο μέλος της ομόλογης σειράς των κανονικών (γραμμικών) αλκανίων.

2-δεοξύ-βήτα-D-ριβόζη (C₅H₁₀O₄)

Συστατικό στοιχείο του DNA, που περιέχει μια ομάδα υδροξυλίου...

Ναφθαλίνη (C₁₀H₈)

Ο απλούστερος πολυκυκλικός αρωματικός υδρογονάνθρακας.

Καίγεται το καρύδι;

Με την καύση των συστατικών του καρυδιού παράγεται ενέργεια που...

Βαφή άνθους

Ψεκάζουμε ένα άχρωμο υγρό στα πέταλα ενός λουλουδιού και αυτά...

Added to your cart.