Καιρός και κλίμα

Κλίμα είναι τα γενικά μετεωρολογικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής που μπορεί να αλλάζουν μόνο με την πάροδο γεωλογικών περιόδων. Ο καιρός μιας περιοχής, αντίθετα, μπορεί να αλλάζει καθημερινά.

Σχετικά έξτρα

The River System of the Amazon

A video on the Amazon river and its drainage basin.

El Niño

The El Niño phenomenon has a great effect on the Earth's climate.

Η ρύπανση των φυσικών υδάτων

Το νερό είναι από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους που πρέπει...

The lungs of the Earth Tropical Rainforests

Tropical rainforests play an important role in regulating the...

From the Sahara to Amazonia

Sahara sand carries nutrients essential for the Amazonian flora.

The East African Rift

The Great Rift Valley in Eat Africa was formed as a result of the...

The formation of the Andes

The Andes were formed by the collision of two tectonic plates, one...

Πηλόλιθος

Ιζηματογενές, αμμώδες, κιτρινόχρωμο πέτρωμα με χαλαρή δομή.

Added to your cart.