Ιζηματογενή πετρώματα

Ήξερες ότι τα τρία τέταρτα της γήινης επιφάνειας καλύπτονται από ιζηματογενή πετρώματα;

Σχετικά έξτρα

THE PERMAFROST

A tartósan fagyott altalaj határa – a globális felmelegedés...

Ηλιακή ακτινοβολία

Η ηλιακή ακτινοβολία μεταδίδεται χωρίς δυσκολία στο διάστημα, όμως...

The lungs of the Earth Tropical Rainforests

A trópusi esőerdőkre bolygónk légkörének védelme miatt is...

Afrika - The geological anatomy of a continent

Az afrikai kontinens földtani formálódása és földrajzi felosztása.

Εξωγενείς γεωλογικές δυνάμεις

Εξωγενείς και ενδογενείς δυνάμεις διαμόρφωσαν την επιφάνεια της...

Μετεωρολογικά μέτωπα

Στις ζώνες όπου οι θερμές και οι ψυχρές αέριες μάζες συναντώνται,...

On the track of the rain Savannahs

A szavannák növény- és állatvilága az éghajlathoz alkalmazkodik.

A Journey to the Centre of Earth

This lesson presents the internal structure of Earth, the...

Added to your cart.