Γιατί είναι αλμυρό το θαλασσινό νερό;

Το μεγαλύτερο μέρος της Γης, περίπου το 71%, καλύπτεται με νερό. Αλλά γιατί υπάρχει γλυκό και αλμυρό νερό στην Γη;

Σχετικά έξτρα

Η ρύπανση των φυσικών υδάτων

Το νερό είναι από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους που πρέπει...

Η όαση

Στον κλοιό της ερήμου, η όαση προσφέρει ευνοϊκές συνθήκες για τη...

Mineral or rock?

In this lesson you will learn more about minerals and rocks.

Θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών

Η θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών ασχολείται με την ερμηνεία των...

Let's watch the auroras!

Let's find out interesting facts about the flora and fauna of...

Τύποι λιμνών

Τα στάσιμα νερά εμφανίζονται με διάφορους τρόπους και μορφές πάνω...

Africa – The Climatic Anatomy of a Continent

Az afrikai kontinens vízszintes és függőleges éghajlati...

The Equatorial Climate

Az egyenlítői éghajlat sajátosságainak bemutatása.

Added to your cart.