MS-9329

DIFER fejlődésvizsgáló rendszer

DIFER Fejlesztő füzetek - Írás

Übungsbuch

Mozaik Kiadó
MS-9329 - 1. Ausgabe, 32 Seiten

Autoren: Kriston-Bordi Zsuzsanna

Lehrplan: NAT 2007

A megfelelő írásmozgás-koordináció a sikeres írástanulás nélkülözhetetlen feltétele. A finommotorika fejlesztése segíti a gyermeket, hogy iskolai írásmunkáit megfelelően tudja elkészíteni. A szépírás, a vonalközben való tájékozódás, a szabályos betűalakítás a szem és kéz koordinált működése nélkül nem jöhet létre. Az írásfüzet feladatai segítik a gyermekek írásmozgásának és szem-kéz koordinációjának fejlődését.
HOME Digitale Version
Digitale Publikation für die Verwendung zu Hause.
4.41 EUR
CLASSROOM Digitale Version
Digitale Publikation für die Verwendung in der Schule und auf der interaktiven Tafel.
22.00 EUR
Added to your cart.