The mozaBook software opens mozaBook digital textbooks, which, in addition to the content of the printed versions, contain extra interactive content, thematic tools and games to make learning at home more interesting and the material easier to understand. Built-in presentation and illustration options further help teacher's work in the classroom.

Over 1200 3D-scener, hundredvis af undervisningsvideoer, billeder, lydfiler, værktøjer til skolefag, pensum og spil er tilgængelige overalt online. mozaWeb er tilgængelig via en hvilken som helst webbrowser uden at skulle installere et særskilt program.

De digitale atlas i mozaMap interaktive kortprogram udvider værktøjskassen i geografi og historietimerne. Forskellige tematiske kort og deres elementer kan enkeltvis og efter behov samles og bruges, hvilket gør det nemt at forberede og afvikle undervisning. Alle materialer i vores geografi og historie atlas er i de digitale atlas.

Den digitale klasseprotokol, udviklet af Mozaik Education, er et undervisningsinformationssystem, som gør det muligt at håndtere administrative og organisatoriske opgaver i skolens hverdag via en enkel grænseflade. Brug af mozaLog gør det tunge og besværlige arbejde med den traditionelle papirbaserede klasseprotokol overflødig.

LabCamera is a webcam-based natural science exploration and data logging software that allows students and teachers to carry out substantial scientific observations and measurements with a computer and a webcam.

A variety of geometry exercises can be solved easily, precisely and quickly with the help of the Euklides geometric construction software. During digital geometric construction, the elements of the figure are mobile, while the relations remain constant. This makes the limits of the geometric construction easy to find and illustrate.

Ud over at vise tredimensionelle former og overflader, gør Euler3D-konstruktionprogram for rumgeometri det muligt at redigere disse objekter med en høj grad af matematisk kontrol. Filtrering af selvkrydsninger, inspektion af planer, dissektion af konkave polygoner i trekanter.

Added to your cart.