Din kurv er tom

Køb

Mængde: 0

Total: 0,00

Den digitale klasseprotokol, udviklet af Mozaik Education, er et undervisningsinformationssystem, som gør det muligt at håndtere administrative og organisatoriske opgaver i skolens hverdag via en enkel grænseflade. Brug af mozaLog gør det tunge og besværlige arbejde med den traditionelle papirbaserede klasseprotokol overflødig.

Skole

serviceafgift

200

EUR

/ År

Elev

brugsgebyr

6

EUR

/ Elev / År

Prøv det nu

Adgang til det digitale skoleregister gives med følgende brugerniveauer.
Demoversionen af klasseprotokol kan afprøves på alle brugerniveauer, men nogle funktioner er kun tilgængelige i den fulde version.

Lærer

Skoleinspektør

Forælder

Elev

Administrator

Start demo som lærer
 • Timehåndtering
 • Registrering af undervisningsmaterialer
 • Halvårlig og årlig evaluering
 • Elev meddelelsesbøger
 • Elev eksamensbeviser
 • Dagligt fravær
 • Oversigt over skema
 • Ros og irettesættelser
 • Planlægning og underretning om prøver
 • Beskeder til lærere, forældre og elever
 • Statistikker over studiefremgang, præstation og fravær
Start demo som skoleinspektør
 • Importer data fra klasseprotokol (elev, lærer, skema)
 • Rediger skema
 • Håndtering af skoleårets skema
 • Vikarieringer, aflyste timer
 • Timebytter, flyttede timer
 • Fællestimer
 • Oplysninger om lærere, elever og forældre
 • Håndtering af brugere
 • Færdiggørelse af skoleåret
 • Udskrive hele klasseprotokol
 • Statistikker over studiefremgang, elevtal, fravær
 • Skoleindstillinger
 • Dataordbog

Mulighed for at have lærerrettigheder

Start demo som forælder

Adgang til børnenes skoleoplysninger:

 • Daglige timer og studiematerialer
 • Meddelelsesbøger, eksamensbeviser
 • Ros, irettesættelser
 • Dagligt fravær
 • Fraværsstatistik
 • Ugentligt skema
 • Personoplysninger
 • Send besked til lærerne, tilmelding til konsultation
 • Email beskeder om barnets karakterer, fravær, ros og irettesættelser, skolearrangementer og opgaver.
Start demo som elev
 • Daglige timer, undervisningsmaterialer
 • Meddelelsesbøger, eksamensbevis
 • Ros og irettesættelser
 • Dagligt fravær
 • Ugentligt skema
 • Personoplysninger
 • Send besked til lærerne
 • Håndtering af sommerpraktik og samfundstjeneste
 • Email beskeder om karakterer, ros, irettesættelser, skolearrangementer og opgaver.
Start demo som administrator
 • Importering af klasseprotokoldata (elev, lærer, skema)
 • Redigering af skemaer
 • Håndtering af skoleårets skema
 • Vikarieringer, aflyste timer
 • Timebytninger, flyttede timer
 • Fællestimer
 • Oplysninger om lærere, elever og forældre
 • Håndtering af brugere
 • Afslutning af skoleåret
 • Udskriv hele klasseprotokol
 • Statistikker over studiefremgang, præstation, elevtal og fravær

Mulighed for at have lærerrettigheder

Brugergrænsefladen og menuelementene i demoversionen af mozaLog vises på det valgte sprog. Indholdet, for eksempel elev- eller fagnavn, er bare eksempler og vil blive vist på engelsk

Bestil

Hvorfor vælge mozaLog?

Tilgængelig overalt

Den elektroniske klasseprotokol er tilgængelig på enhver computer, tablet og smartphone, der har en internetforbindelse. Der er ikke behov for at installere yderligere programmer. For at bruge mozaLog behøver du kun en webbrowser.

Stabil

Bredbåndsservere sikrer driften af den digitale klasseprotokol 24 timer i døgnet, så mozaLog kan bruges af flere tusinde brugere af gangen via internet.

Alsidig

mozaLog reducerer i høj grad den daglige administrative byrde for lærere og er et effektivt kommunikationsmiddel både indenfor skolen og i kontakten med forældrene. Brugergrænsefladen er nemt at lære at bruge og kræver ikke specielle computer færdigheder.

Sikker

Den sikre drift af programmet varetages af vore specialister, der kan foretage en daglig backup af hele mozaLog databasen.

Kommunikation

mozaLog muliggør et direkte og højt kommunikationsniveau mellem forvaltningsorganet og de tilhørende institutioner og skoleledelsen, lærere, elever og forældre.

Al administration og planlægning af opgaver, der skal udføres, kan nemt styres og overvåges. Der er online kontakt mellem forvaltningsorganet og de tilhørende institutioner.

Det digitale skoleregister kan, ved at forenkle organisatoriske og administrative opgaver, forbedre kommunikation og kan bidrage til et bedre og mere effektivt fungerende uddannelsessystem og kan øge undervisningsniveauet.

Med hjælp af mozaLog har forvaltningsorganet en up-to-date information om lærernes personlige og også beskæftigelsesmæssige data, antal og sammensætning af elever, deres studiefremgang og deres fraværsstatistik.

Daglig administration, karakterer, fravær

Systemet gør det muligt for lærere at udføre deres administrative opgaver i forbindelse med undervisningen hurtigt og enkelt hvor som helst med et moderne it-udstyr. Lærere kan bruge deres egne sider til at skrive undervisningsmaterialet til deres timer, få et overblik over det igangværende arbejde i deres klasser, indhente muligt efterslæb og til og med at printe progress bogen for hele skoleåret.

Ved indtastning af karakterer kan lærere specificere en type og tilføje kommentarer. Dette giver læreren mulighed for at huske de omstændigheder, der dannede grundlag for karakterens tildeling, også efter flere måneder. Om nødvendigt kan allerede givne karakterer ændres.

Udover fravær kan man registrere sene ankomster til skolen, dispensationer eller manglende udstyr.

Enkel administration, statistikker, rapporter

mozaLog kan importere elevdata fra et centralt informationssystem. Derefter skal du kun indtaste dataændringer, så administrationssystemet er altid opdateret. Ved et tryk på en knap udarbejder mozaLog klasseners uddannelses- og fraværstatistikker, som straks er tilgængelige for klasselæreren, skoledirektøren eller endog for undervisningsmyndighederne.

mozaLog kan beregne simple og vægtede gennemsnit og kan lave individuelle evalueringer af store prøver og kan på den måde give en alsidig analyse af uddannelsesresultater. Ved hjælp af den elektroniske klasseprotokols komparative diagrammer er det muligt at overvåge udviklingen i klassegennemsnit.

Det er nemt at gennemgå fraværsstatistikkerne og spore berettiget og uberettiget fravær. Du kan også indstille procentgrænser for at holde øje med fravær. Systemet markerer automatisk de elever, der når disse grænser i et fag og fremhæver dem i statistik.

Skema, vikariater

Der er flere måder at indtaste skemaer på: mozaLog kan importere skemaer oprettet i aSc skemaer, eller skemaer kan uploades som MS Excel-regneark. Ændringer i skemaet, der finder sted i løbet af studieåret, kan indtastes via den indbyggede skemaredaktør i mozaLog.

Systemet er designet til at styre timebytning og lærernes vikartimer, uden ekstra administrationsbyrde for lærerne. Udover at holde styr på de regulære undervisningstimer er der i mozaLog også mulighed for at tilføje skolebegivenheder (fester, arrangementer, udflugter).

mozaLog kan håndtere undervisningstimer og aktiviteter udenfor i henhold til ringetider. Både regulære, fritids- og efterskoletids-aktiviteter kan registreres. I mozaLog kan også lægges aktiviteter ind i skoleskemaet, som ikke passer ind i rammerne af normale ringetider.

Til uventede vikardækningsbehov vil mozaLog liste lærerne, der ikke har nogen timer, underviser i den samme fag og dem, som underviser i øvrigt i klassen. Derudover tilsyn, sammenlægning af klasser og timebytning kan registreres her. Vikartimerne bliver registreret lige som de normale skemalagte timer. Langvarige vikariater kan også registreres her.

Fordele for skoleledelsen

Når alle skolens medarbejdere bruger det samme system, bliver administrationen enkel og let at få overblik over og kontrollere. Den tid, der er nødvendig til dokumentation, kan reduceres væsentligt, mens administrativ disciplin og motivation vil stige, og der bliver mere tid til at undervise. Systemet gør det nemt for alle at følge og have et overblik over skolearbejdet.

I det modul, hvor den årlige arbejdgang tilrettelægges, kan du planlægge skoleårets arbejdsplan, registrere undervisningsdage, arbejdsdage uden undervisning, frikvarterer, skolearrangementer, udflugter, mv. Dagene i skoleåret kan suppleres med yderligere oplysninger, som kan være nyttige for lærere, elever og forældre.

Programmet kan generere rapporter til flere forskellige formål. Skoleledelsen kan når som helt hente de statistikker, de har brug for, med et enkelt klik. Studiestatistik kan laves for enkelte klasser, og der kan laves sammenlignende analyse af flere klasser. I slutningen af skoleåret kan programmet generere hele skolens eller enkelte klassers studie- og fraværsstatistik, ligeledes kan udarbejdes statistiske datablade over antal elever i skolen. De forkellige statistiske datablade og rapporter kan genereres for en specifik klasse, eller for hele skolen.

Hvis skoleledelsen ønsker at udfærdige en rapport eller en sammenfatning om skolens arbejde, kan man med hjælp af mozaLog udarbejde omfattende analyser, beretninger, illustreret med informative diagrammer.

Kontakt med forældre og elever

Med den elektroniske klasseprotokol kan forældrene få ajourført viden om deres børns præstationer, fravær, vurdering af deres opførsel og flid. Lærerne kan også kommunikere både med elever og forældre via mozaLog.

Forældre kan holde øje med deres børns skemaer og se temaet for hver time. Denne funktion hjælper forældre til at følge barnets studiefremgang. Lærere kan sende besked om kommende arrangementer i skolen, så som udflugter eller prøver, så elever og forældrer kan informeres om fremtidige begivenheder og opgaver.

Hvis forældrene ønsker det, kan de få automatiske opdateringer af samtlige informationer, der vedrører deres børn (karakterer, fravær, ros, irettesættelser), via email.

Indenfor systemet er det meget nemmere at skabe kontakt mellem skole og forældre, så der opstår en ny form for kontakt udover de personlige møder (forældremøder, konsultationer).

Databeskyttelse og sikkerhed

Den digitale klasseprotokol kører på servere, der overvåges af eksperter. Servernes høje båndbredde tillader, at et stort antal brugere kan få adgang til og kan bruge softwaren på samme tid. mozaLog kan bruges med flere brugeradgangsniveauer. Disse bestemmer hvilken type data og funktioner hver bruger kan få adgang til eller kan ændre.

 • Af sikkerhedshensyn registreres alle logins. Datatrafik foregår via en beskyttet og krypteret internetforbindelse.
 • Systemet registrerer og gemmer mislykkede loginforsøg fra uautoriserede brugere. Disse data kan hentes senere.
 • Den elektroniske klasseprotokol registrerer datoen for indtastning og eventuel ændring af karakterer.
 • Af hensyn til datasikkerhed kan der planlægges at tage en daglig sikkerhedskopi af den komplette fil af den digitale klasseprotokol.

Digital klasseprotokol på skolens hjemmeside

Vores mozaPortal service er en hjemmesideservice specielt designet og testet til at passe til skolemiljøet med en struktur, der er i brug. Menusystemet kan skræddersys til skolens behov og uploades med et indhold man selv vælger.

Den digitale klasseprotokol kan bestilles sammen med mozaPortal skolehjemmesideservice. mozaLog er bekvemt tilgængelig som en del af hjemmesiden fra menusystemet. mozaPortal viser data taget fra den digitale klasseprotokol, f. eks. lister over lærere, elever og klasser; skemaer, arbejdsplaner.

Added to your cart.