Omkreds, areal, overfladeareal og volumen

Denne animation præsenterer formlerne til beregning af omkreds og areal af former samt...

Omdrejningslegeme

At rotere en geometrisk form rundt om en linje inden for dens geometriske plan som en...

Geometriske transformationer – refleksion

Denne animation demonstrerer geometrisk refleksion, en form for geometrisk transformation...

Balancevægt med vægte

En interessant logisk øvelse: Du har mange vægte, der ser ens ud, du skal finde den...

Bemærkelsesværdige udtryk

En spektakulær demonstration af algebraiske udtryk.

Skakspil

Skakspil kan hjælpe med at udvikle logiske færdigheder.

Tredimensionalt kartesisk koordinatsystem

3-dimensionalt kartesisk koordinatsystem med illustrationer og øvelser, der udvikler...

Geometriske transformationer - rotation

Denne animation demonstrerer geometrisk rotation, en type geometrisk transformation både...

Geometriske transformationer - translation

Denne animation demonstrerer geometrisk translation i både plan og rum.

Optisk illusion

Den information, der indsamles af øjet, misforstås af hjernen.

Keplers love om planetarisk bevægelse

De tre vigtige love, der beskriver planetarisk bevægelse, blev formuleret af Johannes Kepler.

3D puslespil

Dette spændende og farverige spil er designet til at udvikle rumlig opfattelse. Du kan...

Hvad er klokken?

Et spil til at øve brug af analoge og digitale ure.

Ames værelse

Et Ames rum er et forvrænget rum, der bruges til at skabe en optisk illusion.

Ikke-orientable overflader

Möbiusbåndet og Kleinflasken er specielle todimensionale overflader med kun en side.

Refleksion og brydning af ​​lys

En stråle af lys reflekteres eller brydes ved grænsen af ​​to medier med forskellige...

Opdeling af rum i 3 plan

Opdeling af rum med tre skærende plan i flere forskellige konfigurationer.

Volumen af ​​et tetraeder

For at beregne volumenet af ​​et tetraeder begynder vi ved at beregne volumenet af en prisme.

3D Tangram

En speciel, 3D-version af det velkendte kinesiske logiske spil.

Terning

Normale terninger kan bruges til at løse statistiske og sandsynlige øvelser.

Added to your cart.