The mix of the European peoples

During those few thousand years, many kinds of people settled in Europe. Their way of life was in sync with environmental conditions.

Relaterede ekstramaterialer

Greenfield and brownfield projects

A new property can be built on a completely empty area or an old building can be renovated.

Håndboldstadion

Håndbold er en af ​​de mest populære holdsporter.

Oversvømmelsesforsvarssystem

Beskyttelsesdæmninger, eller barrierersikrer sommerdyben mod oversvømmelsesskader.

Åbne miner

I modsætning til undergrundsminer fjernes de øverste lag, og kullet kan udvindes på...

Olieplatform

Et langt rør i midten af ​​tårnet trænger ind i havbunden, indtil det når laget der...

Luftforurening

Denne animation demonstrerer de vigtigste kilder til luftforurening: Landbrugs-,...

Tennisbane

Tennis spilles på en bane dækket af græs, ler eller syntetisk materiale.

Livet på gården (Ungarn)

Landbrug består af særlige landbrugsaktiviteter.

Added to your cart.