Din kurv er tom

Køb

Mængde: 0

Total: 0,00

Vandkraftværk (Hoover Dam, USA)

Vandkraftværk (Hoover Dam, USA)

Den store dæmning bygget på Colorado floden i USA blev opkaldt efter en tidligere amerikanske præsident.

Geografi

Nøgleord

Hoover Dam, hydroelectric power plant, USA, power station, energy, energy production, turbine, electric current, generator, transformer, river regulation, water storage, water, river, consumer, geography

Relaterede ekstramaterialer

Elforsyningsnet

Formålet med elforsyningsnetværket er at levere elektricitet til forbrugerne.

Vandturbine, generator

Vandturbiner omdanner den kinetiske energi fra vand til elektrisk strøm.

Floder og landformer

Floder spiller en vigtig rolle ved udformningen af ​​jordens overflade: de forårsager erosion, de bærer og deponerer sediment.

Tidevands kraftværk

Tidevandsværker benytter det daglige udsving i vandstanden til produktion af elektricitet.

Transformer

En transformer er en enhed, der bruges til at konvertere spændingen af ​​elektrisk strøm.

Atom kraftværk

Kernekraftværker omdanner den energi, der frigives under nuklear fission til elkraft.

Biogas kraftværk

Biogas kan produceres af organisk materiale (gødning, planteaffald, organisk affald) ved hjælp af bakterier. Biogas er en blanding af methan og...

Fusionsreaktor

Kernefusion vil fungere som en miljøvenlig og praktisk talt ubegrænset energikilde.

Gejser

En gejser er en kilde som med mellemrum kaster en fontæne op af vand og damp.

Geotermisk kraftværk

Geotermiske kraftværker omdanner energi af varmt vand med højt tryk, der findes i dybere jordlag til el.

Solkraftværk

Solkraftværker konverterer solenergi til elektricitet.

Stater og byer i USA

Denne animation viser staterne og de største byer i USA.

Vindkraftværk

Vindkraftværker konverterer vindens kinetiske energi til elektricitet.

Golden Gate broen (San Francisco, 1937)

Hængebroen, der strækker sig over strædet mellem San Francisco Bay og Stillehavet, blev åbnet i 1937.

Hvordan virker det? - Solpanel og solfanger.

Denne animation demonstrerer, hvordan solenergi kan udnyttes.

Oversvømmelsesforsvarssystem

Beskyttelsesdæmninger, eller barrierersikrer sommerdyben mod oversvømmelsesskader.

Slusers funtion

Sluser gør floder med store højde forskelle sikre for sejlads.

Termisk kraftværk (kulbrintebrændstof)

Termiske kraftværker konverterer energi frigivet under forbrænding af fossile brændstoffer eller vedvarende ressourcer til elektricitet.

Udvikling af søer

Stående vandlegemer kan danne sig i nedtrykninger på overfladen af både endogene og eksogene kræfter såvel som ved menneskelig aktivitet.

Vandmølle

Maskiner, der omdanner strømmen af ​​flydende eller faldende vand til nyttige former for kraft, var allerede i brug i middelalderen.

Added to your cart.