Din kurv er tom

Køb

Mængde: 0

Total: 0,00

0

Tidevands kraftværk

Tidevands kraftværk

Tidevandsværker benytter det daglige udsving i vandstanden til produktion af elektricitet.

Geografi

Nøgleord

tidal power station, tidal turbine, renewable energy source, electric current, energy production, tide, flood tide, ebb tide, power station, sluice, generator, energy, geography

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Tidevands kraftværk

 • dæmning - Den blokerer bugten eller flodmundingen. Der er åbninger i den, der lader vandet strømme igennem og derved drive generatorer.
 • bugt - Tidevandsværker er dæmning-lignende strukturer bygget over mundingen af ​​bugter eller floder.
 • flod
 • ebbe
 • transformator
 • elektrisk kabel

Under flod stiger vandstanden, og vandet strømmer til området omgivet af dæmningen. Derefter lukkes portene.

Under ebbe falder havniveauet, men vandstanden i poolen forbliver høj. Når de nederste porte åbnes, begynder kraften af ​​vandet, der strømmer tilbage i havet, at rotere turbinebladene.

Turbinen driver generatoren, som producerer elektricitet. Denne proces stopper, når havniveauet og vandstanden i poolen når ligevægt, og starter igen med den næste flod.

Tidevandsværker udnytter vedvarende energi, og deres drift forurener ikke miljøet, da de ikke frigiver skadelige stoffer. Energitilførslen fra tidevandsværker er mere forudsigelig end solkraftværker eller vindmølleparker. Udover deres fordele har de dog også ulemper. Omkostningerne ved installationen er meget høje, og dæmningen hindrer den frie bevægelse af sedimentet, som transporteres af floden eller havstrømmene. Vandetes salthed ændres også, hvilket påvirker områdets økosystem.

Tidevandsturbine

 • transformer
 • elektrisk kabel
 • tårn
 • flod
 • ebbe

Ingeniører arbejder på udvikling af turbiner, der ikke kræver konstruktion af dæmninger, og dermed er de bedre for miljøet. Kraften i vandstrømmen driver turbinen, der roterer generatoren, som producerer elektrisk strøm. Turbinerne er i stand til at generere elektricitet under både ebbe og flod, fordi bladene kan vendes 180˚.

Relaterede ekstramaterialer

Tidevand

Stigning og fald af havets niveau er forårsaget af månens tyngdekraft.

Geotermisk kraftværk

Geotermiske kraftværker omdanner energi af varmt vand med højt tryk, der findes i dybere jordlag til el.

Solkraftværk

Solkraftværker konverterer solenergi til elektricitet.

Vandkraftværk (Hoover Dam, USA)

Den store dæmning bygget på Colorado floden i USA blev opkaldt efter en tidligere amerikanske præsident.

Vandturbine, generator

Vandturbiner omdanner den kinetiske energi fra vand til elektrisk strøm.

Vindkraftværk

Vindkraftværker konverterer vindens kinetiske energi til elektricitet.

Atom kraftværk

Kernekraftværker omdanner den energi, der frigives under nuklear fission til elkraft.

Biogas kraftværk

Biogas kan produceres af organisk materiale (gødning, planteaffald, organisk affald) ved hjælp af bakterier. Biogas er en blanding af methan og...

El Niño

Et periodisk klima mønster der forekommer over det tropiske Stillehav hvert femte år.

Elforsyningsnet

Formålet med elforsyningsnetværket er at levere elektricitet til forbrugerne.

Fusionsreaktor

Kernefusion vil fungere som en miljøvenlig og praktisk talt ubegrænset energikilde.

Havstrømme

De store havtransportør er et planet-bredt system af havstrømme, som har stor indflydelse på jordens klima.

Hvordan former havene jordens overflade?

Havvand, som ekstern kraft, spiller en vigtig rolle i udformningen af ​​kystlinier.

Hvordan virker det? - Solpanel og solfanger.

Denne animation demonstrerer, hvordan solenergi kan udnyttes.

Slusers funtion

Sluser gør floder med store højde forskelle sikre for sejlads.

Termisk kraftværk (kulbrintebrændstof)

Termiske kraftværker konverterer energi frigivet under forbrænding af fossile brændstoffer eller vedvarende ressourcer til elektricitet.

Typer af bølger

Bølger spiller en yderst vigtig rolle på mange områder af vores liv.

Transformer

En transformer er en enhed, der bruges til at konvertere spændingen af ​​elektrisk strøm.

Tsunami

Tsunami bølger er meget høje bølger med enorme ødelæggende kræfter.

Vandmølle

Maskiner, der omdanner strømmen af ​​flydende eller faldende vand til nyttige former for kraft, var allerede i brug i middelalderen.

Zuiderzee og Deltaværkerne (Holland)

Hollands århundrede lange kamp mod havet.

Landvindning i Holland, 17. århundrede

Indbyggerne i den nordlige del af Nederlandene har succesfuldt kæmpet mod havet siden middelalderen.

Oversvømmelsesforsvarssystem

Beskyttelsesdæmninger, eller barrierersikrer sommerdyben mod oversvømmelsesskader.

Underjordisk vandkilder

Grundvand og akviferer er typer af underjordiske vande.

Added to your cart.