Din kurv er tom

Køb

Mængde: 0

Total: 0,00

0

Termisk kraftværk (kulbrintebrændstof)

Termisk kraftværk (kulbrintebrændstof)

Termiske kraftværker konverterer energi frigivet under forbrænding af fossile brændstoffer eller vedvarende ressourcer til elektricitet.

Geografi

Nøgleord

thermal power station, hydrocarbon, energy source, energy production, electric current, burning, fossil, renewable, power station, turbine, generator, energy, greenhouse effect, air pollution, environmental pollution, geography

Relaterede ekstramaterialer

Åbne miner

I modsætning til undergrundsminer fjernes de øverste lag, og kullet kan udvindes på overfladen.

Atom kraftværk

Kernekraftværker omdanner den energi, der frigives under nuklear fission til elkraft.

Biogas kraftværk

Biogas kan produceres af organisk materiale (gødning, planteaffald, organisk affald) ved hjælp af bakterier. Biogas er en blanding af methan og...

Drift af oliebrønde

Maskiner, der pumper råolie til overfladen

Elforsyningsnet

Formålet med elforsyningsnetværket er at levere elektricitet til forbrugerne.

Geotermisk kraftværk

Geotermiske kraftværker omdanner energi af varmt vand med højt tryk, der findes i dybere jordlag til el.

Hus uden kuldioxidemission

Moderne huses design og struktur spiller en vigtig rolle i miljøbeskyttelse.

Hvordan virker det? - Solpanel og solfanger.

Denne animation demonstrerer, hvordan solenergi kan udnyttes.

Hvordan virker det? - Vandimpulssturbin

Denne animation demonstrerer strukturen og driften af ​​vandimpulsmurbiner.

Miljøforurening

Miljøforurening er menneskeskabt negativ påvirkning af vore omgivelser.

Miljøvenlige køretøjer

Ved at kombinere et konventionelt forbrændingsmotor fremdrivningssystem med et elektrisk fremdriftssystem reduceres udledningen.

Offshore naturgasudvinding, Norge

Troll A er en offshore naturgasplatform, den største offshore-platform, der nogensinde er bygget: Den stiger ca. 170 meter over havets overflade, vejer...

Reaktion mellem hydrogen og oxygen

Knallgas er blandingen af ​​hydrogen og oxygen. Den eksploderer, når den tændes.

Skifergas

Denne animation forklarer teknologien for skifergasudvinding.

Solkraftværk

Solkraftværker konverterer solenergi til elektricitet.

Tidevands kraftværk

Tidevandsværker benytter det daglige udsving i vandstanden til produktion af elektricitet.

Transformer

En transformer er en enhed, der bruges til at konvertere spændingen af ​​elektrisk strøm.

Underjordisk kulminedrift

I modsætning til overflademiner, bliver lagene der dækker kul ikke fjernet, kul udvindes fra mineskate.

Vandkraftværk (Hoover Dam, USA)

Den store dæmning bygget på Colorado floden i USA blev opkaldt efter en tidligere amerikanske præsident.

Vandmølle

Maskiner, der omdanner strømmen af ​​flydende eller faldende vand til nyttige former for kraft, var allerede i brug i middelalderen.

Vindkraftværk

Vindkraftværker konverterer vindens kinetiske energi til elektricitet.

Added to your cart.