Din kurv er tom

Køb

Mængde: 0

Total: 0,00

0

Phosphorsyre (H₃PO₄)

Phosphorsyre (H₃PO₄)

Den bruges også som et tilsætningsstof til mad, samt kalk og rust fjerner.

Kemi

Nøgleord

phosphoric acid, acid, acidity, trivalent acid, soft drink, phosphates, scale removal, inorganic chemistry, chemistry

Relaterede ekstramaterialer

Fosfation (PO₄³⁻)

En sammensat ion der dannes, når et fosforsyremolekyle frigiver en proton.

Fosforcyklussen

Fosforcyklusen beskriver fosforbevægelsen gennem litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Hvidt fosfor (P₄)

En af allotropene af fosfor.

ADP, ATP

ATP er den vigtigste energikilde til celler.

Coenzym A

Et acylbærercoenzym, der deltager i både anabolske og katabole processer.

DNA

Bærer af genetisk information i celler.

Fosforpentoxid (P₂O₅)

En forbindelse dannet som hvid røg under forbrænding af fosfor.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et coenzym, der spiller en vigtig rolle primært i kataboliske processer, mens NADP er vigtig i anabolske processer som hydrogenbærere.

Rød fosfor

En af allotropene af fosfor.

RNA

Et polynukleotid bestående af fosphorsyre, ribose og nukleobaser (cytosin, uracil, adenin og guanin).

Fosfortrichlorid (PCl₃)

Farveløs væske, der afgiver røg i fugtig luft.

Added to your cart.