Din kurv er tom

Køb

Mængde: 0

Total: 0,00

0

Olieraffinaderi

Olieraffinaderi

Olieraffineringens produkter omfatter dieselolie, benzin og smøremidler.

Geografi

Nøgleord

oil refinery, hydrocarbon, carbon compounds, petroleum, oil deposit, crude oil formation, distillation, energy source, fuel, lubricating oil, heating oil, petrol, paraffin, diesel oil, asphalt, distillation tower, pipeline, fraction, distillate, refinery, energy, oil, raw material, fossil, mineral resource, mineral, oil rig, offshore platform, oil field, Tanker, industry, geography, technology

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Placering faktorer

 • olieplatform
 • borreplatform
 • oliehavn
 • olietank
 • olieraffinaderi

Olieraffinaderier kræver meget vand og råmaterialer; de er derfor generelt placeret tæt på kulbrinteaflejringer, rørledningsdistributionscentre og havne.

Normalt transporteres råolie til olieraffinaderierne via rørledninger. Der opvarmes olie først og fordampes i en rørovn. Derefter transporteres den fordampede olie til et destillationstårn. Olie er en blanding af flere tusinde typer af mættede carbonhydrider. Formålet med olieraffinering er at adskille disse i forskellige fraktioner.

Der er to typer olieraffinering: Produkter fra den første er motor brændstof og fyringsbrændstoffer, mens de fra den anden er smøremidler.

Olieraffinering er baseret på, at ingredienserne i råolie har forskellige kogepunkter; råolie kan derfor adskilles i dets bestanddele ved destillation.

I destillationstårnet stiger oliedampen og i mellemtiden køler den ned. Så snart en del af olien når sit kogepunkt, vil den kondenserer til væske på pladerne i tårnet. Disse destillater, også kaldet fraktioner, samles i fraktionssamlere.

Dieselolie kondenserer i bunden af ​​destillationstårnet, hvor den er varmest. Stoffer med lavt kogepunkt, f.eks. benzin, kondensere længere opppe i tårnet, mens gasformige komponenter, herunder methan og ethan, fjernes øverst i tårnet.

Resten af ​​fraktioneret destillation er fyringsolie, som fjernes i bunden af ​​tårnet. Efter genopvarmning kan fyringsolie destilleres yderligere. Sådan fremstilles smøremiddelolier. I dag anvendes dog kun en lille del af disse som smøremidler. Resten bruges hovedsagelig til fremstilling af højoktant, lavt kulstof brændstof af god kvalitet. Dette sker ved krakning, hvilket er en nedbrydningsproces.

Efter destillationsprocessen er den resulterende rest bitumen, som anvendes til vejbygning.

Raffinaderi

 • rørledning
 • rørovn
 • destillationstårn (fyringsolier)
 • destillationstårn (smøreolier)

Tværsnit

 • rørovn
 • destillationstårn (fyringsolier)
 • destillationstårn (smøreolier)
 • gas 100°C
 • let benzin 105 °C
 • tung benzin 120 °C
 • petroleum 160 °C
 • dieselolie 220 °C
 • fyringsolie 275 °C
 • fint smøremiddel 300 °C
 • halvfint smøremiddel 340 °C
 • tungt smøremiddel 370 °C
 • bitumen 400 °C

Animation

 • olieplatform
 • borreplatform
 • oliehavn
 • olietank
 • olieraffinaderi
 • rørledning
 • rørovn
 • destillationstårn (fyringsolier)
 • destillationstårn (smøreolier)
 • rørovn
 • destillationstårn (fyringsolier)
 • destillationstårn (smøreolier)
 • gas 100°C
 • let benzin 105 °C
 • tung benzin 120 °C
 • petroleum 160 °C
 • dieselolie 220 °C
 • fyringsolie 275 °C
 • fint smøremiddel 300 °C
 • halvfint smøremiddel 340 °C
 • tungt smøremiddel 370 °C
 • bitumen 400 °C

Process

 • gas 100°C
 • let benzin 105 °C
 • tung benzin 120 °C
 • petroleum 160 °C
 • dieselolie 220 °C
 • fyringsolie 275 °C
 • fint smøremiddel 300 °C
 • halvfint smøremiddel 340 °C
 • tungt smøremiddel 370 °C
 • bitumen 400 °C

Fortællerstemme

Olieraffinaderier kræver meget vand og råmaterialer; de er derfor generelt placeret tæt på kulbrinteaflejringer, rørledningsdistributionscentre og havne.

Normalt transporteres råolie til olieraffinaderierne via rørledninger. Der opvarmes olie først og fordampes i en rørovn. Derefter transporteres den fordampede olie til et destillationstårn. Olie er en blanding af flere tusinde typer af mættede carbonhydrider. Formålet med olieraffinering er at adskille disse i forskellige fraktioner.

Der er to typer olieraffinering: Produkter fra den første er motor brændstof og fyringsbrændstoffer, mens de fra den anden er smøremidler.

Olieraffinering er baseret på, at ingredienserne i råolie har forskellige kogepunkter; råolie kan derfor adskilles i dets bestanddele ved destillation.

I destillationstårnet stiger oliedampen og i mellemtiden køler den ned. Så snart en del af olien når sit kogepunkt, vil den kondenserer til væske på pladerne i tårnet. Disse destillater, også kaldet fraktioner, samles i fraktionssamlere.

Dieselolie kondenserer i bunden af ​​destillationstårnet, hvor den er varmest. Stoffer med lavt kogepunkt, f.eks. benzin, kondensere længere opppe i tårnet, mens gasformige komponenter, herunder methan og ethan, fjernes øverst i tårnet.

Resten af ​​fraktioneret destillation er fyringsolie, som fjernes i bunden af ​​tårnet. Efter genopvarmning kan fyringsolie destilleres yderligere. Sådan fremstilles smøremiddelolier. I dag anvendes dog kun en lille del af disse som smøremidler. Resten bruges hovedsagelig til fremstilling af højoktant, lavt kulstof brændstof af god kvalitet. Dette sker ved krakning, hvilket er en nedbrydningsproces.

Efter destillationsprocessen er den resulterende rest bitumen, som anvendes til vejbygning.

Relaterede ekstramaterialer

Drift af oliebrønde

Maskiner, der pumper råolie til overfladen

Dieselmotor

Den tyske ingeniør Rudolf Diesel patenterede dieselmotoren i 1893.

Firtakts forbrændingsmotor

Denne animation demonstrerer den type motor, der oftest anvendes i biler.

Offshore naturgasudvinding, Norge

Troll A er en offshore naturgasplatform, den største offshore-platform, der nogensinde er bygget: Den stiger ca. 170 meter over havets overflade, vejer...

Olieplatform

Et langt rør i midten af ​​tårnet trænger ind i havbunden, indtil det når laget der indeholder olie.

Olietanker

Olietankskibe dukkede i slutningen af ​​det 19. århundrede. I dag er de blandt de største skibe.

Skifergas

Denne animation forklarer teknologien for skifergasudvinding.

Transportnetværk

Animationen præsenterer de vigtigste luft-, vand- og landruter samt transport knudepunkter.

Flora og fauna under kultiden

Denne animation præsenterer nogle dyr og planter, der levede mellem Devon og Perm perioderne (358-299 millioner år siden).

Jernmetallurgi (elementær)

Råjern er fremstillet af jernmalm i jernsmelter.

Jernmetallurgi (mellemniveau)

Råjern er fremstillet af jernmalm i jernsmelter.

Aluminiumsmeltning

Aluminiumsmeltning er processen for at ekstrahere aluminium fra aluminiumoxid gennem elektrolyse.

Added to your cart.