Din kurv er tom

Køb

Mængde: 0

Total: 0,00

0

Karst-regionen (elementær)

Karst-regionen (elementær)

Karstformationer omfatter jordfaldshuller og drypsten.

Geografi

Nøgleord

karst area, karst, karst formations, karstification, limestone mountain, limestone cave, cave, karst spring, dripstone, doline, karrenfeld, sinkhole, rock, precipitation, terrain shaping, nature, geography

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Overflade karstformationer

 • sprikker
 • jordfaldshul
 • doline
 • karrenfelt
 • sprikker
 • doline
 • karrenfelt
 • jordfaldshul
 • tør dal
 • nedsivende strøm
 • dolinesø
 • bæk
 • karstkilde

Definitioner af udtryk:

Karst-regionen: En region formet ved opløsning af opløselig grundfjeld, normalt karbonatsten.

Karstifikation: Processer der forekommer i områder, der hovedsagelig består af opløselig kalksten med frakturer og sprækker. Disse processer opstår på grund af opløsningsvirkningen af overflade og underjordisk vand eller den eroderende effekt af vand, der siver ned i stenene.

Karstformationer: Overflade- og underjordiske formationer skabt af karstifikation.

Doline: En naturlig, rund eller uregelmæssig formet depression på Jordens overflade, som normalt ses på kalkstenplader.

Jordfaldshul: En naturlig overfladeåbning fundet i karstområder. Dens runde, tragtlignende depression bliver kontinuerligt fordybet af vand, der siver ned i klippen.

Grotte: Et naturligt hulrum dannet i en masse af sten, stort nok til at et menneske kan komme ind.

Drypsten: Drypsten dannes, når kalkrigt vand, der siver gennem revner, når en hule.

Den grundlæggende proces af karstifikation er opløsningen af kalksten.

Underjordiske karstformationer

 • sprikker
 • sprikker
 • kalkstenhule
 • sprækker
 • drypsten
 • stalaktit
 • drypstenssøjle

Vand i kalksten bjerge

 • nedbør
 • overfladevandløb
 • indsivning
 • underjordiske bæk
 • underjordisk sø
 • karstkilde
 • bæk
 • opløsning
 • forvitring

Animation

Fortællerstemme

Syreregn opløser kalksten og siver ned gennem frakturer og sprækker af sten ind i dybderne. Denne proces skaber forskellige landskabsformer: jordfaldshuller, doliner og karrnfelter bliver dannet. Da regnen vasker væk jorden, er kalksten ofte afdækket.

Sammenhængende strømme af vand er ikke typiske i Karst regioner, da vand siver ned gennem jordfaldshuller og fortsætter som underjordiske vandløb. Når det når under overfladen, danner surt vand grotter og passager. Disse kan bestå af 2 til 5 niveauer, sammenkoblet med kanaler. Når en underjordisk strøm samler en stor mængde vand, danner det en underjordisk sø.

Kalksten deponeres og danner drypsten, da calciumholdigt vand siver gennem revner og når en hule nedenfor. Drybsten kan optræde i flere former: som stalaktitter, der hænger fra loftet; som stalagmitter, der står på jorden; eller som stalagnater som er søjler. Når en underjordisk strøm kommer op ved grænsen af karstregionen, kaldes den en karstkilde.

Relaterede ekstramaterialer

Underjordisk vandkilder

Grundvand og akviferer er typer af underjordiske vande.

Vandets kredsløb (mellemniveau)

Vand på jorden er i en kontinuerlig tilstand af forandring. Vandsyklusen indbefatter processer som fordampning, nedfald, smeltning og frysning.

Afsaltning af havvand

Desalineringsprocessen producerer drikkevand fra havvand.

Karst-regionen (mellemniveau)

Karstformationer omfatter jordfaldshuller og drypsten.

Nationalparker i Ungarn

Der er ti nationalparker i Ungarn.

Chichen Itza (12. århundrede)

Den legendariske by fra maya-toltek riget lå det nuværende Mexico.

Naturgeografiske termer

Denne animation demonstrerer de vigtigste landformer, overfladevand og deres topografiske symboler.

Vandets kredsløb (elementær)

Vand på jorden er i en kontinuerlig tilstand af forandring. Vandsyklusen indbefatter processer som fordampning, nedfald, smeltning og frysning.

Added to your cart.