Hydrotermisk væld

En hydrotermisk åbning er et spræng på planetens overflade, hvorfra geotermisk opvarmet vand strømmer ud.

Relaterede ekstramaterialer

Foldning (mellemniveau)

Laterale kompressionskræfter får sten til at danne folder. Dette er hvordan folde bjerge...

Oxygencyklus

Oxycyclusen beskriver iltbevægelsen inden for sine tre hovedreservoirer.

Minerals

Rocks are a composed of minerals. These minerals can often be found in their pure forms.

Eoliske landformer i ørkener

Vind, som en ekstern kraft, spiller en vigtig rolle i udformningen af ​​ørkener.

Tropiske cykloner

Cycloner er store områder med hvirvlende luft med skyer og nedbør dannes indeni.

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának következményeként jött létre.

Fosforcyklussen

Fosforcyklusen beskriver fosforbevægelsen gennem litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Minerals: active participants of our lives

This lesson introduces you to the world of minerals.

Added to your cart.