Hydrotermisk væld

En hydrotermisk åbning er et spræng på planetens overflade, hvorfra geotermisk opvarmet vand strømmer ud.

Relaterede ekstramaterialer

THE PERMAFROST

A tartósan fagyott altalaj határa – a globális felmelegedés hatására – egyre jobban húzodik vissza.

The Gregorian calendar

Developed nearly 500 years ago, it is a variant of the Julian calendar. Today it is the most...

Why is seawater salty?

Water covers about 71% of the Earth’s surface. But why are there two types of water on Earth,...

Jordens magnetfelt

Jordens magnetiske nord- og sydpoler ligger i nærheden af ​​de geografiske nord- og sydpoler.

On the track of the rain Savannahs

A szavannák növény- és állatvilága az éghajlathoz alkalmazkodik.

Vandcyklusen (mellemniveau)

Vand på jorden er i en kontinuerlig tilstand af forandring. Vandsyklusen indbefatter...

Karst-regionen (elementær)

Karstformationer omfatter jordfaldshuller og drypsten.

The formation of fog

Fog is a type of cloud that forms close to the surface of the Earth. There are places on the...

Added to your cart.