Din kurv er tom

Køb

Mængde: 0

Total: 0,00

Elforsyningsnet

Elforsyningsnet

Formålet med elforsyningsnetværket er at levere elektricitet til forbrugerne.

Geografi

Nøgleord

electric, electric network, electric current, distribution network, consumers, transformer, wire, high voltage, transfer line, energy, power station, energy production, geography

Relaterede ekstramaterialer

Elektrisk overflade transport

Trolleybusser og sporvogne er miljøvenlige midler til offentlig transport

Offentlige forsyningstjenester

System der opfylder forbrugernes krav til vandforsyning, bortskaffelse af spildevand, el, varme, gasforsyning og telekommunikation.

Åbne miner

I modsætning til undergrundsminer fjernes de øverste lag, og kullet kan udvindes på overfladen.

Alkaliske batterier

I alkaliske batterier genereres elektrisk strøm ved elektrokemiske reaktioner

Atom kraftværk

Kernekraftværker omdanner den energi, der frigives under nuklear fission til elkraft.

Drift af oliebrønde

Maskiner, der pumper råolie til overfladen

Elektrisk bil

Tesla Model S er en af ​​de første kommercielt tilgængelige elbiler.

Elektriske lyskilder i hjemmet

Denne animation viser egenskaberne ved lyskilder i hjemmet, fra traditionelle pærer til LED-lys.

Fusionsreaktor

Kernefusion vil fungere som en miljøvenlig og praktisk talt ubegrænset energikilde.

Generatorer og elmotorer

Mens generatorer konverterer mekanisk energi til elektrisk energi, konverterer elmotorer elektrisk energi til mekanisk energi.

Geotermisk kraftværk

Geotermiske kraftværker omdanner energi af varmt vand med højt tryk, der findes i dybere jordlag til el.

Hvordan virker det? - Computernetværk

Internettet giver os mulighed for at sende data hurtigt over store afstande.

Hvordan virker det? - Solpanel og solfanger.

Denne animation demonstrerer, hvordan solenergi kan udnyttes.

Metro

Det hurtigste sporbaserede transportmiddel i storbyer.

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Denne fysiker-opfinder og elektroingeniør, der hovedsagelig beskæftiger sig med elektroteknikken, var utvivlsomt en af ​​de mest strålende figurer i den...

Offshore naturgasudvinding, Norge

Troll A er en offshore naturgasplatform, den største offshore-platform, der nogensinde er bygget: Den stiger ca. 170 meter over havets overflade, vejer...

Solkraftværk

Solkraftværker konverterer solenergi til elektricitet.

Termisk kraftværk (kulbrintebrændstof)

Termiske kraftværker konverterer energi frigivet under forbrænding af fossile brændstoffer eller vedvarende ressourcer til elektricitet.

Tidevands kraftværk

Tidevandsværker benytter det daglige udsving i vandstanden til produktion af elektricitet.

Transformer

En transformer er en enhed, der bruges til at konvertere spændingen af ​​elektrisk strøm.

Transportnetværk

Animationen præsenterer de vigtigste luft-, vand- og landruter samt transport knudepunkter.

Underjordisk kulminedrift

I modsætning til overflademiner, bliver lagene der dækker kul ikke fjernet, kul udvindes fra mineskate.

Vandkraftværk (Hoover Dam, USA)

Den store dæmning bygget på Colorado floden i USA blev opkaldt efter en tidligere amerikanske præsident.

Vindkraftværk

Vindkraftværker konverterer vindens kinetiske energi til elektricitet.

Added to your cart.