Din kurv er tom

Køb

Mængde: 0

Total: 0,00

0

Carboncyklus

Carboncyklus

Carbon er bundet i organiske stoffer under fotosyntese, mens det under vejrtrækning frigives i atmosfæren.

Geografi

Nøgleord

coal, cycle, carbon dioxide, carbon binding, carbon emission, photosynthesis, energy production, decomposition, respiration, weathering, combustion, carbon compounds, carbon-rich sediments, hydrocarbon, dyr, plant, soil, methane, carbonates, hydrogen carbonates, volcano, living organism, biology, geography

Relaterede ekstramaterialer

Fosforcyklussen

Fosforcyklusen beskriver fosforbevægelsen gennem litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Kvælstofcyklus

Atmosfærisk kvælstof eller nitrogen er bundet af bakterier og anvendes af levende organismer i form af forskellige forbindelser.

Luftforurening

Denne animation præsenterer de vigtigste kilder til luftforurening: landbrug, industri og byområder.

Oxygencyklus

Oxycyclusen beskriver iltbevægelsen inden for sine tre hovedreservoirer.

Vandets kredsløb (mellemniveau)

Vand på jorden er i en kontinuerlig tilstand af forandring. Vandsyklusen indbefatter processer som fordampning, nedfald, smeltning og frysning.

Afskovningen

Afskovning har en negativ indvirkning på miljøet.

Fotosyntese

Planter er i stand til at omdanne uorganiske stoffer (kuldioxid og vand) til organisk sukker.

Hus uden kuldioxidemission

Moderne huses design og struktur spiller en vigtig rolle i miljøbeskyttelse.

Kuldioxid (CO₂) (elementær)

Farveløs, lugtfri, tungere end luft. Nødvendig for fotosyntese hos planter.

Kuldioxid (CO₂) (mellemniveau)

Farveløs, lugtfri, tungere end luft. Nødvendig for fotosyntese hos planter.

Kulmonoxid (CO) (mellemniveau)

Farveløs, lugtfri gas, meget giftig for mennesker og dyr i høj koncentration.

Kulsyre (H₂CO₃)

Farveløs, lugtfri væske produceret ved at opløse kuldioxid i vand.

Underjordisk kulminedrift

I modsætning til overflademiner, bliver lagene der dækker kul ikke fjernet, kul udvindes fra mineskate.

Vulkanaktivitet

Denne animation demonstrerer forskellige typer vulkanudbrud

Dannelse af stratovulkaner

Stratovulkaner består af lag af vulkansk aske, rester, og lava.

Vandets kredsløb (elementær)

Vand på jorden er i en kontinuerlig tilstand af forandring. Vandsyklusen indbefatter processer som fordampning, nedfald, smeltning og frysning.

Added to your cart.