Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Vyučovací proces stojí po celém světě před velkou výzvou, protože zachovávat staré tradice výuky již nestačí. Metody, kterými předáváme znalosti, jsou stejně důležité jako to, co máme vyučovat pro naše budoucí generace.
Pro učitele

mozaBook - Výukový prezentační software na interaktivní tabuli. Jeho poutavé interaktivní obsahy, aplikace na rozvoj dovedností, ilustraci a pokusy vzbuzují zájem žáků a pomáhají osvojit si učivo.

mozaMap - Digitální atlasy interaktivního mapového programu rozšíří učební pomůcky používané na hodinách zeměpisu a dějepisu. Prvky map lze libovolně a individuálně sestavovat, což značně usnadní přípravu na hodinu.

Pro žáky

mozaWeb - Žáci a učitelé mají kdekoli online přístup k digitálním knihám, interaktivním obsahem, aplikacím a hrám, které souvisejí s jednotlivými vyučovacími předměty.

mozaBook tablet - Žáci si mohou všude vzít s sebou své digitální učebnice a mohou je používat i offline. Na vyučovací hodině se mohou připojit k mozaBook programu, který běží na interaktivní tabuli a zapojit se do práce na hodině.

Pro školy

mozaLog - Elektronická třídní kniha a studijní informační systém, který umožňuje provádět administrativní a organizační úkoly na jednotném rozhraní.Ve velké míře snižuje administrativní zátěž a kromě toho může být i účinným nástrojem komunikace v rámci instituce a s rodiči.

School membership - Interaktivní školení o rozmanitém využití softwarů, uživatelské statistiky, možnosti nákupu se slevou pro instituce.

Jaký produkt mám používat?
Pro učitele

Pro ilustraci na vyučovací hodině a společnou práci na hodině se žáky

Pro žáky

Pro domácí učení, na osobní počítač a tablet

Pro školy

Členství partnerské školy se školením a slevou na nákup

MozaBook nabízí mnohostranně využitelné ilustrace, animace a nápadité prezentační možnosti, pomocí kterých můžete zpestřit vyučovací hodiny. Učitelé mohou v několika jednoduchých krocích vytvořit sešity, nebo mohou z používaných učebnic vytvořit interaktivní digitální knihu. Vestavěná galerie obsahuje mnoho obrázků vytvořených našimi grafiky, jejichž velikost lze libovolně měnit. Tyto obrázky jsou uspořádány do skupin podle předmětů a témat.

Program je dostupný v našem internetovém obchodě v několika verzích pro studenty, učitele a pro používání v učebně.

více

Vlastní digitální učebnice

Pokud má pedagog tištěnou učebnici i v elektronické nebo PDF verzi, může ji otevřít také v mozaBooku. Program automaticky rozpozná obrázkové prvky v publikací, které se na kliknutí zvětší. Učitel může připravit i vlastní části stránek, které chce na hodinách prezentovat. Program je schopen sám analyzovat text publikace a doporučit interaktivní obsah pro dané téma. Pedagog má možnost doporučený obsah přehrát, přijmout, zrušit nebo přidat obsah dle vlastního výběru (3D modely, učební videa, zvukové nahrávky, obrázky) z mozaBook mediální knihovny, z počítače nebo stažením z internetu. Tyto prvky se dají uložit jako ikona na okraji učebnice a následně podle potřeby je prezentovat na vyučovacích hodinách.

3D modely

Můžete se dozvědět o nářadích a strojích z minulosti i současnosti. Udělejte si procházku v minulosti, dozvíte se o tajemstvích lidského těla nebo prozkoumáte svět chemie. Interaktivní modely lze otáčet, přiblížit i vidět z přednastavených úhlů.

Pro snazší zpracování tématu jsou k většině modelů, s nimiž lze libovolně otáčet a měnit jejich velikost, vloženy animace, úkoly a narace. Popis konstrukčních a průřezových náhledů je dostupný v několika jazycích, a může být tedy užitečnou pomůckou i při studiu cizích jazyků.

Všechny 3D modely

Nástroje a Hry

Více než 70 tematických aplikací souvisejících s probíraným učivem je k dispozici aby napomáhalo hravou formou získat a osvojit si probírané učivo. Při výuce žáků na prvním stupni základních škol, klademe velký důraz na přípravu nástrojů sloužících pro rozvoj dovedností, přičemž pro vyšší ročníky jsme připravili nástroje pro vizualizaci a experimentování . Jednotlivé nástroje obsahují animované úkoly, při jejichž řešení se stává učení hrou. Nástroje jsou dostupné v programu mozaBook a pro žáky prostřednictvím online mozaWeb platformy.

Všechny nástroje

Editor úkolů

Pomocí editoru úkol mohou pedagogové jednoduše sestavit jedinečné a atraktivní úkoly. Mohou si vybrat z několika předdefinovaných typů úloh (možnost jednoho nebo více výběrů, párování, řetězec, uspořádání na mapě, doplnění tabulky, množiny atd.). Jedno cvičení může obsahovat více typů úloh, lze nastavit také čas určený k vyřešení úkolu.

Při sestavování úloh lze použít i obrázky, videa a zvukové soubory, nebo si vybrat z několika předdefinovaných zobrazení, díky kterým se úkoly stávají ještě atraktivnějšími.

Připravené pracovní listy se dají vložit do mozaBooku k danému učivu, nebo je zadat jako domácí úkol, který umí žáci vyřešit doma prostřednictvím mozaWeb online platformy.

Interaktivní obsah používaný na vyučovací hodině (3D modely, vzdělávací videa, obrázky, zvukové soubory) a mozaTools tematické aplikace jsou dostupné také v online verzi. Vytvářejí tím skvělou možnost pro pedagogy, kteří se pak mohou doma připravit na vyučovací hodiny a studentů pro domácí učení.

Námi vyvinutá elektronická třídní kniha představuje takový učební informační systém, který umožňuje na jednotném rozhraní provést administrativní i organizační úkoly vyskytující se v každodenním životě školy. Jejím použitím se stává namáhavé a komplikované vedení tradičních papírových třídních knih zbytečným.

více

Added to your cart.