Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Digitální mapy mozaMap atlasů rozšiřují paletu pomůcek používaných na hodinách geografie a dějepisu. Můžete libovolně sestavovat a používat různé typy map a jejich prvky, což výrazně usnadňuje přípravu na vyučovací hodiny a jejich průběh. Digitální mapy mozaMap atlasů lze otevřít v mozaBook softwaru.

Video Stáhnout

Proč se rozhodnout pro mozaMap?

Náhrada za nástěnnou mapu

Pár kvalitních digitálních map může nahradit mnoho tištěných nástěnných map. MozaMap mapy nepotřebují prostor na uskladnění, jsou k dispozici kdekoliv, kdykoliv a v neomezeném počtu. V případě digitálních map jsou i velmi detailní mapy snadno čitelné.

Lze přizpůsobit vlastním potřebám

Mapy jsou složeny z vrstev, které lze snadno zapnout nebo vypnout, respektive nastavit, aby blikaly. Takovým způsobem učitelé mohou přizpůsobit mapu dané vyučovací hodině, zvýraznit důležité části, díky čemuž se žáci dokáží lépe soustředit na probírané učivo. Takto se lze vyhnout tomu, aby se žáci soustředili na dodatečné informace, které by mohly odpoutat jejich pozornost, což znamená, že se tím může zvýšit účinnost vyučovací hodiny.

Univerzální

Program nabízí mnoho ilustračních a animačních možností, které posouvají používání map na vyučovací hodině do nové dimenze. Prostřednictvím úkolů, které se dají vytvořit rychle a jednoduše, lze žáky snadno zapojit do společné práce.

Lze neomezeně zvětšovat

Mapy jsou vektorové grafické soubory, tedy kterýkoli jejich segment může být zvětšen v libovolné míře, aniž by se zhoršila kvalita. Dynamické měřítko se přizpůsobuje míře zvětšení v reálném čase.

Vícejazyčný

V případě digitálních map si můžete (pomocí jednoho tlačítka) zvolit zobrazení v různých jazycích. V takovém případě se změní nejen popisy mapy, ale i prvky celého uživatelského rozhraní (menu, názvy jednotlivých vrstev, vysvětlivky atd.) se zobrazí ve vybraném jazyce.

Vrstvy, individuální náhledy

Textové obsahy map se mohou vyhledávat, jednotlivé vrstvy můžete po jednom vypnout a zapnout. Snadno lze vytvořit takové náhledy, které se nejvíce hodí k tématu vyučovací hodiny, což zvyšuje efektivnost hodiny.

Nastavené náhledy map lze pojmenovat a uložit. Uloží se zvětšení, vytvořené kresby a viditelnost vrstev. Uložený náhled lze vložit do mozaBooku a následně jej otevřít na hodině jediným kliknutím.

Možnost ilustrací

V mozaMap si může pedagog vytvořit vlastní vrstvy, na které může kreslit, umístit obrázky, piktogramy, textové bubliny, poznámky. Vestavěné kreslicí nástroje nabízejí široké možnosti pro ilustrace a disponují i se sbírkou zeměpisných a dějepisných piktogramů.

Kresby a jiné ilustrace můžete uložit, dají se snadno přemístit a jejich velikost se přizpůsobí k měřítku mapy. Z map vytvořených pomocí výše uvedených obsahů můžete připravit prezentaci a sdílet ji.

Animace

Zvýrazníte-li určité části a charakteristiky jednotlivých historických období, je program schopen prezentovat jejich proměnu v čase. Díky tomu lze sledovat geografický dopad jednotlivých událostí v čase (války, obchod, dohody). Mimo to žákům pomáhají poznat a pochopit souvislosti mezi těmito změnami z teritoriálního i časového hlediska.

Aktuální datum se zobrazí pod mapou na srozumitelné a dobře viditelné časové osy. Rychlost přehrávání lze přizpůsobit a animaci lze kdykoliv zastavit.

Úkoly

MozaMap umožňuje uživatelům vytvořit na mapě vlastní úkoly. Tyto úkoly lze uložit, sdílet, respektive snadno vložit do mozaBooku.

.Do slepých map lze dle přání učitele doplnit města, dějiště bitev či jiné zeměpisné a dějepisné pamětihodnosti. Žáci je musí spárovat se správnými popisy. K úkolům je možné nastavit čas určený k jejich řešení. Zatímco žáci pracují, mapa jim ukazuje kolik času již využili řešením úlohy. Po skončení práce mozaMap žákům ukáže správné odpovědi a výsledný poměr správných a špatných řešení.

Added to your cart.