Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Anatomie míchy

Mícha je část centrální nervové soustavy. Nachází se uvnitř páteře a vystupují z ní míšní...

Rozšíření Homo sapiens na Zemi

„Člověk moudrý“ pocházející z Afriky postupně dobyl většinu kontinentů.

Mount Rushmore (USA)

Mount Rushmore, který zobrazuje čtyř prezidentů, je národním památníkem USA.

Mise New Horizons

Kosmickou sondu New Horizons vypustili v roce 2006. Jejím úkolem bylo zkoumat Pluto a...

Životní cyklus obratlovců

Životní cyklus obratlovců se skládá z dějů, které začínají vznikem pohlavních buněk...

Poušť formována větrem

Vítr jako vnější síla hraje důležitou roli v rámci formování pouště.

Černá smrt (Evropa, 1347-1353)

Mor, který byl rozširován pomocí bakterie, je jedna z nejsmrtelnějších infekčních nemocí...

Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Budova postavená římským státníkem byla jedním z prvních kamenných divadel "věčného města".

Teotihuacán (4. století)

Před Kolumbovým příchodem to bylo největší a nejlidnatější město v Americe, které je...

Zajímavá fakta z geografie - Astronomie

Naše sluneční soustava nám nabízí mnoho zajímavých faktů.

Edisonova žárovka

Americký elektrotechnik Edison vynalezl žárovku v roce 1879, která změnila náš...

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Vznik a fungování stratovulkánu

Stratovulkán se skláda z vrstev sopečného popela a úlomků, stejně jako a láva.

Magnetické pole Země

Jižní a severní magnetické pole Země se nachází blízko severního a jižního zeměpisného pólu.

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná...

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Obilniny

Obilniny jsou rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované pro svá zrna, která slouží...

Klášter Melk (Rakousko)

Benediktinské opatství v Melku s 900 letou historií se nachází na břehu Dunaje.

Added to your cart.