Anatomie tlustého střeva

Tlusté střevo je část trávicího traktu, kde se absorbuje voda, minerální látky a vitamíny.

Květy krytosemenných rostlin

Pomocí této animace můžeme poznat jednotlivé typy květin krytosemenných rostlin.

Katedrála svatého Alexandra Něvského (Sofia, 20. století)

Pravoslavný chrám postavený v novobyzantském stylu je jeden ze symbolů bulharského...

Vrstvy oceánů

Hloubka vody ovlivňuje fyzikální vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Beduínský tábor

Životní styl polonomádných kmenů žijících v poušti se dokonale přizpůsobil klimatickým...

Vlak Maglev

Jeden z nejmodernějších dopravních prostředků, který je schopen jet rychlostí více než...

Zánět středního ucha

Tato animace Vám předvede možné následky a léčbu zánětu středního ucha.

Telegraf (Samuel F. B. Morse)

Americký objevitel představil svůj revoluční vynález na Newyorké univerzitě v roce 1837.

Generátor a elektromotor

Zatímco generátor přeměňuje mechanickou energii na elektrickou energii, elektromotor...

Telefon (Alexander Graham Bell)

Telefon je zařízení, které přenáší lidský hlas prostřednictvím elektrických signálů....

Vodní mlýn

Mechanické konstrukce využívající vodní proud již byly používány pro různé účely i ve...

Laboratoř Marie Curie

Marie Curie, která získala Nobelovu cenu za fyziku a chemii, je asi nejznámější ženou v...

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v...

Zlom (střední)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Vrása (pokročilý)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační...

Chichén Itzá (12. století)

Legendární hlavní město říše Mayů a Toltéků se nacházelo na území dnešního Mexika.

Velká čínská zeď

Účelem tohoto složitého systému opevnění bylo chránit Čínu před vpády severních kmenů.

Added to your cart.