Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Fyzika kola

Prostřednictvím fungování kola můžeme pochopit několik fyzikálních principů.

Sob

Sobi jsou nejseverněji žijícími druhy jelenů.

Čínský dům

Tradiční čínský siheyuan je stavební komplex, který obklopuje obdélníkový dvůr.

Jak funguje laser?

Lasery jsou zařízení schopná emitovat úzké, monochromatické paprsky světla s vysokou intenzitou.

Stonoha páskovaná

Tato scénka vám představí stonožku, která žije zejména v středomořské oblasti.

The work of Carl Friedrich Gauss

Carl Friedrich Gauss was one of the greatest mathematicians of all time.

Z čeho se skládá lidské tělo?

Tato scénka vám představí základní složky lidského těla.

Znečištění vody

Hlavními zdroji znečištění vody jsou průmysl, zemědělství a městské oblasti.

Banán

Banán je jedním z nejčastěji konzumovaných ovoci na světě.

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná pro život na Zemi.

Navigační nástroje minulosti

V průběhu staletí bylo vynalezeno několik výborných nástrojů na pomoc při navigaci na moři.

Vznik a fungování stratovulkánu

Stratovulkán se skláda z vrstev sopečného popela a úlomků, stejně jako a láva.

Křižák obecný

Křižák obecný patří mezi rozšířený druh pavouků, na příkladu kterého poznáme anatomii pavouků.

Tavení hliníku

Tavení hliníku je proces získávání hliníku z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Magnetické pole Země

Jižní a severní magnetické pole Země se nachází blízko severního a jižního zeměpisného pólu.

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a exogenních sil, respektive lidskou činností.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Zánět středního ucha

Tato animace Vám předvede možné následky a léčbu zánětu středního ucha.

Dynamo

Dynamo transformuje mechanickou energii na stejnosměrný proud.

Added to your cart.