V dílně Leonarda da Vinciho (Florencie, 16. století)

Obdivujme dílnu geniálního renesančního polyhistore ve Florencii, kde jsou jeho...

Samuraj

Prvořadou povinností japonských bojovníků bylo sloužit feudálovi, a to i za cenu...

Vzducholoď Zepelín, LZ 129 Hindenburg

Zepelín je ztužená, řiditelná vzducholoď.

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Námořní dělo (17. století)

Po suchozemských úspěších děla začaly používat i v námořní válce.

Trojský kůň

V Homérově eposu trojský kůň byl válečná lest Řeků v trojské válce. Vymyslel ji Odysseus.

Atomová bomba (1945)

Na vývoji atomové bomby spolupracovali i maďarští vědci.

Makedonská obléhací věž (4. století př. Kr.)

Pomocí tohoto nástroje vojsko Alexandra Velikého úspěšně obléhalo i opevněná místa.

Vojáci americké občanské války

Americká občanská válka probíhala mezi severními státy, nazývanými Unie a státy jižními,...

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

Vought F4U Corsair byla stíhačka válečného námořnictva s hvězdicovým motorem, která byla...

Letounová střela V-1

V-1 byla bezpilotní letounová střela, kterou vyvinuli v použili během II. světové války...

Mitsubishi A6M Zero (Japonsko, 1940)

Mitsubishi A6M označované jako palubní stíhací stroj nula bylo legendární japonské...

Anglická válečná loď (19. století)

Anglické plachetnice byli mezi nejlepšími v 17. a 19. století.

Templářští rytíři (12. století)

Jeden z nejdůležitějších rytířských řádů, který vznikl během křižáckých výprav.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Husitská vozová hradba

Husité v 15. století pozvedli používání bojových vozů na mistrovskou úroveň.

Quinquereme (3. století př. Kr.)

Je typickou válečnou lodí helénistického období s několika řadami vesel.

Křižník Aurora (1900)

Jméno ruského pancéřového křižníku se stalo dobře známé díky říjnové revoluci v roce 1917.

Středověký rytíř

Středověcí rytíři byli vazalové feudálů, kteří bojovali na koních v bitvách.

Added to your cart.