Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během...

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v...

Chammurapiho zákoník

Nejčastěji zmiňovanou památkou Chammurapiho panování je sbírka právních předpisů...

Teotihuacán (4. století)

Před Kolumbovým příchodem to bylo největší a nejlidnatější město v Americe, které je...

Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Budova postavená římským státníkem byla jedním z prvních kamenných divadel "věčného města".

Město Babylón (6. století př. Kr.)

Starověké město Babylón se rozprostíralo v Mezopotámii na dvou březích řeky Eufrat.

Řečtí bohové

Olympští bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanití jako lidé.

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Starověké divy světa

Z původních starověkých divů světa zůstal jen jediný a to pyramidy v Gíze.

Džoserova pyramida (Sakkára, 27. století př. Kr.)

Tato stupňovitá pyramida postavena v 27. století pr. Kr. byla první pyramida v...

Trojský kůň

V Homérově eposu trojský kůň byl válečná lest Řeků v trojské válce. Vymyslel ji Odysseus.

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Caracallovy lázně (Řím, 3. století)

Nádherný lázeňský komplex římského císaře byl postaven ve 3. století.

Dionýsovo divadlo (Athény, 4. století př. Kr.)

V Athénách na jižní straně Akropole se nachází divadlo s vynikající akustikou a...

Bohové starověkého Egypta

Starověcí Egypťané uctívali množství bohů a bohyň.

Makedonská obléhací věž (4. století př. Kr.)

Pomocí tohoto nástroje vojsko Alexandra Velikého úspěšně obléhalo i opevněná místa.

Obytný dům ve starověkém Řecku

Obytné domy ve starověkém Řecku byly obdélníkové geometrické a dvoupatrové budovy.

Added to your cart.