Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animaci se seznámíte se vzorci pro výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů, povrchu a...

Rotační tělesa

Rotační těleso je těleso vytvořené rotací rovinné oblasti omezené uzavřenou křivkou kolem...

Šachové úkoly

Pomocí šachových úkolů lze rozvíjet logické schopnosti na hodinách matematiky.

Stínované 3D puzzle

Tato vzrušující a barevná hra je určena k rozvoji prostorového vnímání. Řešení můžete...

Keplerovy zákony pohybu planet

Tři důležité zákony popisující pohyb planet byly formulovány Johannesem Keplerem.

Optický klam

Obraz vnímaný okem interpretuje mozek jinak, než odpovídá realitě.

Geometrické transformace 3. (zrcadlení)

Tato animace prezentuje typ geometrické transformace, zrcadlení v prostoru a rovině.

Geometrické transformace - posunutí

Animace prezetuje posunutí v prostoru a rovině.

Geometrické transformace - rotace

Tato animace prezentuje geometrickou rotaci v prostoru a rovině.

Trojrozměrný kartézský souřadnicový systém

3-rozměrný kartézský souřadnicový systém s ilustracemi a cvičeními, které rozvíjejí...

Důležité vzorce

Efektní prezentace algebraických výrazů.

Úkoly na procvičování vážení

Zajímavé logické cvičení: máte na výběr několik hmotností, které vypadají stejně, musíte...

Odraz a lom světla

Paprsek světla se odráží a láme se na rozhraní dvou médií s různými indexy lomu.

Hrací kostky

Kostky se dají použít při řešení statistických a pravděpodobnostních cvičení.

Platónská tělesa

Tato animace prezentuje pět pravidelných 3D (platónských) těles, z nichž nejznámější je...

Poměr objemů podobných těles

Tato 3D animace Vám ukáže souvislost mezi poměrem podobnosti a poměrem objemu...

Roboti

Pomocí robota získáme zábavnou formou různé náhledy na prostorové objekty.

Harmonické kmitání a rovnoměrný kruhový pohyb

Kolmý průmět hmotného bodu provádějícího rovnoměrný kruhový pohyb vykonává harmonické...

Eulerova věta o mnohostěnech

Věta zformulována Leonhardem Eulerem popisuje jednu ze základních vlastností konvexních...

Stíny

Změna světelných podmínek během jednotlivých ročních období. Měření výšky pomocí stínu.

Added to your cart.