Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Planety, velikosti

Kolem Sluneční dráhy obíhají terestiálne planety, a joviální planety (plynní obři).

Zatmění Měsíce

Zatmění nastane, když Měsíc prochází stín kužele Země.

Cesta Jurije Gagarina do vesmíru (1961)

První člověk, který vzlétl do vesmíru byl Gagarin. Svůj kosmický let odstartoval 12....

Státy světa

Prostřednictvím animace můžeme poznat státy světa, jejich hlavní města a vlajky.

Medzinárodní vesmírná stanice

Mezinárodní vesmírná stanice je obytný satelit postavený ve spolupráci s 16 zeměmi.

Zeměpisné objevy (15-17. století)

Legendární zeměpisné objevy na počátku novověku překreslili mapy, jejich účinky jsou...

Kontinenty a oceány

Kontinent je rozlehlá a souvislá část souše, obklopena oceánem.

Mise Dawn

Zmapováním Vesty a Ceresu můžeme získat informace o raném období sluneční soustavy a o...

Zatmění Slunce

Když se Slunce, Měsíc a Země sejdou v jedné přímce Měsíc může částečně nebo zcela zakrýt...

Život sluneční soustavy

Slunce a planety byly vytvořeny kondenzací oblaku plynu před asi 4,5 miliardami let.

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Zeměpisný souřadnicový systém

Zeměpisný souřadnicový systém umožňuje přesné určení polohy jakéhokoli místa na Zemi.

Střídání ročních období (pokročilý)

Rotační osa Země není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě...

Sluneční soustava, planety

Kolem Slunce obíhá na oběžné dráze 8 planet.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z ...

Dětský pokoj

Tato animace přispívá k rozvoji vnímání prostoru.

Neptun

Neptun je nejvzdálenější planeta Sluneční soustavy, a nejmenší z plynných obrů.

Typy hvězd

Průběh vývoje průměrných a těžkých hvězd.

Added to your cart.