Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Ucho, mechanismus slyšení

Uši mění vibrace vzduchu na elektrické signály, které jsou pak zpracovány v mozku.

Lidské tělo - pro děti

Tato animace shrnuje hlavní orgánové soustavy lidského těla.

Struktura kostí

Tato animace popisuje strukturu a fungování kostí.

Jeskyně z období starší doby kamenné

První lidská obydlí v historii lidstva poskytují mnoho informací o způsobu života našich...

Svalové tkáně

V lidském těle najdeme tři typy svalovin: hladká, příčně pruhovaná a srdeční svalovina.

Vrstvy kůže, kožní vjemy

Kůže je měkký vnější obal našeho těla, který se skládá ze tří vrstev: pokožky, škáry a...

Nervová soustava

Centrální nervová soustava se skládá z mozku a míchy, periferní nervová soustava se...

Tvorba zvuku

Při tvorbe zvuku vzduch proudící z plic rozkmitá hlasivky.

Anatomie tenkého střeva

Nejdelší část trávicího systému, kde probíhá trávení a vstřebávání potravy.

Pojivová tkáň

K pojivové tkáni patří řídká a hustá pojivová tkáň, tuková tkáň, krevní tkáň, chrupavkové...

Lidský mozek

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek, velký mozek a mozeček.

Části lidského mozku

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek a velký mozek.

Nos a mechanismus čichu

Při stimulování pachu čichové receptory vytvářejí elektrické signály.

Struktura svalů

Tato animace zobrazuje jemnou molekulární strukturu a mechanismus svalů.

Lidská kostra

Vnitřní podpůrná struktura našeho těla, ke které se připojuje kosterní svalstvo.

Přenos nervového vzruchu

Neurony transformují nervový vzruch pomocí chemických a elektrických synapsí.

Mechanismus vidění

Zakřivení oční čočky se změní, když se podíváme na vzdálený nebo blízký objekt, s cílem...

Smysl pro rovnováhu

Pozice hlavy a pohyb je snímán pomocí vnitřního ucha.

Lidská krev

Lidská krev se skládá z krevních buněk (červené, bílé krvinky a krevní destičky) a krevní...

Added to your cart.