Tyrannosaurus rex „tyranský ještěr“

Je vyhynulý pravěký dravý ještěr, jeden z nejznámějších dinosaurů.

Rak říční

Typ raka žijícího v čistých tekoucích sladkovodních vodách.

Porovnání jedlých a jedovatých hub

Některé houby jsou jedovaté a mohou být smrtelné pro člověka, zatímco jiné jsou jedlé a...

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných...

Květy krytosemenných rostlin

Pomocí této animace můžeme poznat jednotlivé typy květin krytosemenných rostlin.

Životní cyklus obratlovců

Životní cyklus obratlovců se skládá z dějů, které začínají vznikem pohlavních buněk...

Hlemýžď zahradní

Rozšířený druh hlemýždě, populární i jako jídlo.

Houby

Plodnice hub se skládá z houbových vláken vznikajících ze spóry.

Obilniny

Obilniny jsou rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované pro svá zrna, která slouží...

Ďas mořský

Tato bizarně vypadající ryba využívá jako návnadu bioluminiscence - vyzařování...

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Delfín skákavý

Delfíni jsou mořští savci, které k orientaci používají zvukové signály.

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Viry

Viry se skládají z bílkoviny a DNA nebo RNA, které přeprogramují infikované buňky k...

Krásnoočko zelené (Euglena viridis)

Jednobuněčný organismus schopný autotrofní a heterotrofní fotosyntézy žijící ve sladkých...

Bakterie (tyčinkovité, kulovité, spirálovité)

Bakterie můžeme třídit i podle jejich tvaru.

Meióza

Naše pohlavní buňky jsou haploidní buňky vyrobené z diploidních buněk meiózy což je...

Mitóza

Mitóza je takový proces dělení, během něhož se počet chromozomů nemění.

Dub

Na příkladu dubu nám animace představí jak se stromy mění v průběhu ročních období.

Added to your cart.