Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Vznětový motor

Německý inženýr Rudolf Diesel patentoval vznětový motor v roce 1893.

Části lidského mozku

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek a velký mozek.

Nos a mechanismus čichu

Při stimulování pachu čichové receptory vytvářejí elektrické signály.

Odlesňování

Odlesňování má mnoho negativních dopadů na životní prostředí.

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Charakteristické parametry zvukových vln

Tato animace vysvětluje nejdůležitější parametry vln, a to pomocí zvukových vln.

Svalové tkáně

V lidském těle najdeme tři typy svalovin: hladká, příčně pruhovaná a srdeční svalovina.

Struktura svalů

Tato animace zobrazuje jemnou molekulární strukturu a mechanismus svalů.

Anatomie míchy

Mícha je část centrální nervové soustavy. Nachází se uvnitř páteře a vystupují z ní míšní nervy.

Karbonská fauna a flóra

Tato animace představuje některé živočichy a rostliny, které žily mezi devonem a permem (před 358–299 miliony lety).

Přenos nervového vzruchu

Neurony transformují nervový vzruch pomocí chemických a elektrických synapsí.

Rak říční

Typ raka žijícího v čistých tekoucích sladkovodních vodách.

Křižák obecný

Křižák obecný patří mezi rozšířený druh pavouků, na příkladu kterého poznáme anatomii pavouků.

Vypařování a vření

Co se odehrává v kapalině během vření a vypařování? Od čeho závisí bod varu kapaliny?

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Suezský průplav

Suezský průplav je umělou vodní cestou mezi Rudým a Středozemním mořem.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Zatmění Měsíce

Zatmění nastane, když Měsíc prochází stín kužele Země.

Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace atmosféry, která je ovlivněna řadou faktorů, včetně rotace Země.

Iceberg (ledová hora)

Icebergy jsou bloky zamrzlé sladké vody plovoucí v moři.

Added to your cart.