Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animaci se seznámíte se vzorci pro výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů, povrchu a objemu těles.

Rotační tělesa

Rotační těleso je těleso vytvořené rotací rovinné oblasti omezené uzavřenou křivkou kolem pevné přímky.

Šachové úkoly

Pomocí šachových úkolů lze rozvíjet logické schopnosti na hodinách matematiky.

Stínované 3D puzzle

Tato vzrušující a barevná hra je určena k rozvoji prostorového vnímání. Řešení můžete zkontrolovat pomocí izometrického náhledu.

Keplerovy zákony pohybu planet

Tři důležité zákony popisující pohyb planet byly formulovány Johannesem Keplerem.

Optický klam

Obraz vnímaný okem interpretuje mozek jinak, než odpovídá realitě.

Geometrické transformace 3. (zrcadlení)

Tato animace prezentuje typ geometrické transformace, zrcadlení v prostoru a rovině.

Geometrické transformace - rotace

Tato animace prezentuje geometrickou rotaci v prostoru a rovině.

Trojrozměrný kartézský souřadnicový systém

3-rozměrný kartézský souřadnicový systém s ilustracemi a cvičeními, které rozvíjejí prostorové vnímání.

Úkoly na procvičování vážení

Zajímavé logické cvičení: máte na výběr několik hmotností, které vypadají stejně, musíte najít tu, která je odlišná.

Odraz a lom světla

Paprsek světla se odráží a láme se na rozhraní dvou médií s různými indexy lomu.

Hrací kostky

Kostky se dají použít při řešení statistických a pravděpodobnostních cvičení.

Platónská tělesa

Tato animace prezentuje pět pravidelných 3D (platónských) těles, z nichž nejznámější je krychle.

Poměr objemů podobných těles

Tato 3D animace Vám ukáže souvislost mezi poměrem podobnosti a poměrem objemu geometrických těles.

Roboti

Pomocí robota získáme zábavnou formou různé náhledy na prostorové objekty.

Eulerova věta o mnohostěnech

Věta zformulována Leonhardem Eulerem popisuje jednu ze základních vlastností konvexních mnohostěnů.

Stíny

Změna světelných podmínek během jednotlivých ročních období. Měření výšky pomocí stínu.

Kostka soma

Prostorové skládačky s úkoly a řešeními.

Added to your cart.