Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

Kovalentní vazba v molekule benzenu

V benzenu najdeme sigma vazby a delokalizované pi vazby mezi atomy uhlíku.

DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

RNK

RNK je polynukleotid, který se skládá z kyseliny fosforečné a ribózy. RNK má čtyři rozdílné báze: adenin, guanin, cytosin a uracil.

Kyselina stearová (kyselina oktadekanová) (C₁₇H₃₅COOH)

Je to bílá, pevná, na hmat mastná látka. Je složkou rostlinných olejů a zvířecích tuků.

Celulóza (C₆H₁₀O₅) n

Je stavebním materiálem buněčných stěn a vláken rostlin.

Sacharóza (řepný cukr) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Sacharóza je bílá krystalická sloučenina sladké chuti, ve vodě rozpustná látka, běžně známá jako stolní cukr.

Hemoglobin

Hemoglobin je krevní barvivo v červených krvinkách. Jeho funkcí je roznášet kyslík.

Laktóza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Laktóza je druh cukru, který se nachází v mléce savců.

Fulleren (C₆₀)

To je alotropická modifikace uhlíku s molekulovou stavbou krystalové mřížky, která byla objevena na konci 80. let 20. století.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Sekundární struktura bílkovin

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α - helix a α-závitnica.

Olejová molekule

Jsou to triglyceridy, které obsahují nenasycené mastné kyseliny, jsou kapalné při pokojové teplotě.

Molekule tuku

Molekule tuku je tvořena jednou molekulou glycerinu a třemi molekulami mastných kyselin.

Optická izomerie

Zrcadlový obraz izomerů asymetrických tvarů a těles se nepřekrývají.

Diamant

Je to alotropická modifikace uhlíku s molekulovou stavbou krystalové mřížky, nejtvrdší přírodní látka.

Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky, které mohou být uspořádány do homologické řady.

Uzavření kruhu glukózy

Tato animace nám představí proces uzavření kruhu z otevřeného řetězce glukózy.

Added to your cart.