Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná pro život na Zemi.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Struktura molekul dusíku

Animace zobrazuje strukturu molekul dusíku, jedna sigma a dvě pí vazby držící atom dohromady.

Elektronová konfigurace vápníku

Tato animace představuje elektronovou konfiguraci atomu vápníku.

Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace atmosféry, která je ovlivněna řadou faktorů, včetně rotace Země.

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do atmosféry.

Kovalentní vazba v molekule benzenu

V benzenu najdeme sigma vazby a delokalizované pi vazby mezi atomy uhlíku.

Tavení hliníku

Tavení hliníku je proces získávání hliníku z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Automobily šetrné k životnímu prostředí

Kombinací benzínového a elektrického pohonu lze snížit emise.

Řetězová reakce

Energie uvolněná při štěpení jádra může být použita pro mírové a vojenské účely.

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické struktuře.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Dům bez emisí oxidu uhličitého

Design a konstrukce moderních domů hrají důležitou roli v ochraně životního prostředí.

Kyselina dusitá (HNO₂)

Jedním z kyslíkatých kyselin dusíku. Je bezbarvá kyselina, má štiplavý zápach, existuje pouze ve vodném roztoku.

Chlorace metanu pomocí substituční reakce

V průběhu substituční reakce vodíkové atomy metanu jsou substituovány atomy chloru jako vedlejší produkt vzniká chlorovodík.

Added to your cart.