Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Čtyřtaktní Ottův motor

Tato animace zobrazuje typ motoru, který se nejčastěji používá v automobilech.

Viktoriánské období

Tato scénka vám ukáže trónovou místnost a chudobinec, a představí vám také extrémy viktoriánského období.

Jak funguje laser?

Lasery jsou zařízení schopná emitovat úzké, monochromatické paprsky světla s vysokou intenzitou.

Fyzika kola

Prostřednictvím fungování kola můžeme pochopit několik fyzikálních principů.

Elektromotory

Elektromotory jsou přítomny v mnoha oblastech našeho každodenního života. Podívejme se na různé typy.

Svíčka

Lidstvo používá svíčky na svícení již od pravěku.

Keplerovy zákony pohybu planet

Tři důležité zákony popisující pohyb planet byly formulovány Johannesem Keplerem.

Elementární částice

Látka je tvořena kvarky a leptony, zatímco interakci zprostředkovávají bosony.

Život sluneční soustavy

Slunce a planety byly vytvořeny kondenzací oblaku plynu před asi 4,5 miliardami let.

Vznik a druhy oblaků

Z odpařené vody se tvoří mraky, které mají různý tvar a jejichž voda dopadá zpět na povrch Země ve formě srážek

Dynamo

Dynamo transformuje mechanickou energii na stejnosměrný proud.

Kovalentní vazba v molekule benzenu

V benzenu najdeme sigma vazby a delokalizované pi vazby mezi atomy uhlíku.

Vrápenec malý

Netopýři se orientují a loví pomocí ultrazvuku.

Vývoj nebeské mechaniky

Animace představuje dílo astronomů a fyziků, kteří změnili náš pohled na vesmír.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Řetězová reakce

Energie uvolněná při štěpení jádra může být použita pro mírové a vojenské účely.

Parní stroj Jamese Watte (18. století)

Skotský inženýr James Watt závedl taková vylepšení parního stroje, které umožnilo jeho průmyslové využití.

Expedice Mars

Kosmické sondy a Mars vozítka zkoumají strukturu Marsu a případné stopy života.

Rutherfordův experiment

Rutherfordův experiment prokázal existenci kladně nabitých atomových jader. Výsledky vedly k vypracování nového modelu atomu.

Added to your cart.